Uitbreiding managementteam BiermanHenket

Uitbreiding managementteam BiermanHenket

De huidige leiding van BiermanHenket, Janneke Bierman en Yvonne Segers (beiden architect / directeur) en Joep van As (architect /partner), is uitgebreid met Maaike van der Velden (bureaumanager), Sander de Bruin en Wouter Habets (beide architect/ associate partner).

Het bureau

BiermanHenket is gespecialiseerd in de restauratie, transformatie en nieuwbouw van gebouwen door heel Nederland. De ontwerpopgaves zijn divers: van (zorg)wonen, werken, cultuur en onderwijs tot ontvangst en afscheid. Als maatschappelijk betrokken bureau wordt gestreefd naar een gebouwde omgeving die bijdraagt aan een sociale, gezonde, diverse en duurzame maatschappij. De Eerste Kamer en (een deel van) de Tweede Kamer der Staten Generaal, zorg- en woonlocatie Domein aan de Dommel, Museum Prinsenhof Delft en kantoortransformatie Bastion Zuid zijn op dit moment grote projecten waar het bureau aan werkt.

BiermanHenket, met haar kantoren in Esch en Den Bosch, is inmiddels uitgegroeid tot een bureau met meer dan 45 medewerkers. Het team bestaat uit collega’s met verschillende achtergronden: architecten, technisch ontwerpers, projectleiders en interieurontwerpers. Voor elk project wordt een projectteam samengesteld waarin de benodigde disciplines vertegenwoordigd zijn. Samen met de opdrachtgever, collega adviseurs en de uitvoerende partijen wordt intensief samengewerkt van ontwerp tot en met de realisatie van het project.

2644
Wouter Habets, Maaike van der Velden en Sander de Bruin (vlnr)

Uitbreiding managementteam

Sander, Wouter en Maaike zijn enthousiast om in hun nieuwe rol BiermanHenket nog verder te professionaliseren. Alle drie hebben ze in hun toekomstbeeld van het bureau een belangrijke prioriteit: met de groei van het bureau moet het teamgevoel en de unieke familiecultuur gewaarborgd blijven. Elkaar uitdagen in een veilige werkomgeving is een bijzondere kracht van BiermanHenket.

Maaike van der Velden werkt al meer dan 20 jaar bij BiermanHenket. Ze is begonnen als secretaresse, toen het bureau 15 medewerkers had. Sinds die tijd is het bureau 300% gegroeid en is de structurering in projecten onmisbaar geworden. Maaike zorgt dat in de platte en transparante organisatie die BiermanHenket is, de processen gestroomlijnd meegroeien. Dit geldt niet alleen voor het projectmanagement, maar ook voor de samenstelling en ontwikkeling van het team. Als bureaumanager zorgt zij voor financiën, HRM en de kwaliteitsborging van het bureau. 

Sander de Bruin heeft kennis en ervaring in alle fases van het bouw- en ontwerpproces. In zijn rol als architect/ projectleider kan hij van A tot Z meedenken en zorgvuldig de verschillende belangen afwegen van te nemen beslissingen in complexe projecten. Binnen het managementteam gaat hij als associate partner zich richten op personeelszaken en de BiermanHenket Academy: de opleiding  en ontwikkeling van de medewerkers in de breedste zin van het woord. Bij BiermanHenket is altijd al ruimte voor ontwikkeling op persoonlijk en inhoudelijk vlak, via training, BEP/PEP of verdiepende of verbredende opleidingen. Met de groei van het bureau gaat kennisdeling, via interne opleidingsdagen, een nog grotere rol spelen binnen en buiten het team.

Wouter Habets is als architect van begin tot einde betrokken bij de bijzondere opgaven die door BiermanHenket met precisie worden benaderd. In zijn nieuwe rol als associate partner bewaakt hij de grote lijnen van de architectonische kwaliteit van het bureau. De ontwerpvisie vormt de kern van het ontwerp; de essentie van een project moet je als architect kunnen verwoorden in drie -voor iedereen begrijpelijke- zinnen. Zo borgen we dat de betrokken partijen in de verschillende fases van het project vanuit die visie hun oplossingen zoeken. Om de kwaliteit te waarborgen in al onze projecten wordt dit bureau breed opgepakt en worden alle ontwerpteams betrokken. Zo zorgen we samen voor het herkenbare maatwerk aanpak in het ontwerp: dat is BiermanHenket!

2645
Team BiermanHenket bureau-BBQ mei 2024