Eerste Kamer der Staten Generaal

Den Haag
Eerste Kamer der Staten Generaal
  • Publiek
  • Kantoor
  • Interieur
  • Restauratie
  • Verduurzaming

De Eerste Kamer der Staten-Generaal zetelt ruim anderhalve eeuw in de noordwestelijke hoek van het Binnenhof, en is de bakermat van de Nederlandse democratie. De renovatie van de Eerste Kamer vraagt om slimme, functionele ingrepen met respect voor historie, traditie en monumentaliteit, in combinatie met een zorgvuldige inpassing ten aanzien van techniek en een duurzame materialisering. 

Door de historische structuur te herstellen en de veelheid aan bouwstijlen en stijlkamers te benadrukken wordt de unieke geschiedenis weer leesbaar. De Eerste Kamer functioneert volgens vaste procedures en patronen die hun weerslag vinden in een functionele aaneenschakeling van ruimtes: de plenaire zaal, de centrale hal, commissiekamers en fractiekamers. Bij de renovatie van het gebouw blijft deze behouden.

  • Ontwerp: 2022
  • Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf
  • Locatie: Den Haag
2503
Impressie plenaire zaal, Besognekamer en souterrain

Het feit dat er eeuwenlang is uitgebreid en verbouwd zonder de complexe structuur met grootse ingrepen aan te tasten, maakt dit regeringscentrum tot typisch Nederlands. Het adagium “sober, doelmatig – en slim”, dat voor de voorliggende renovatieopgave geldt, sluit daar naadloos op aan. 

Jaarlijks zullen 175.000 bezoekers de Eerste Kamer kunnen bezoeken en zowel de historische gelaagdheid als het functioneren van onze democratie kunnen ervaren. Het vernieuwde Eerste Kamer complex zal grotendeels integraal toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

2507
Vooraanzicht

De vijf gebouwdelen – Hofkapel, Nieuwenhuis vleugel, Staten van Holland, Mauritstoren en Stadhouderlijk Kwartier – worden in hun ruimtelijke structuur versterkt. Stijlkamers en representatieve ruimtes worden in oorspronkelijke architectuur hersteld, met integratie van hedendaagse techniek. Er worden hedendaags vormgegeven ruimtes in het ensemble ingepast: de publieke route, twee nieuwe grote commissiekamers, modern ingerichte kantoor- en facilitaire ruimtes op de begane grond en in het souterrain. 

2506
Dwarsdoorsnede Mary Stuart kabinet, schetsontwerp
2508
Doorsnede publieke trappenhuis

Verduurzaming is in het ontwerp gebracht door de toepassing van onder andere isolatie, achterzetramen, zonwering, efficiënte luchtbehandeling, circulair en biobased materiaalgebruik. Uiteraard binnen de kaders van monumentale waarden, beveiliging, brandveiligheid en integrale toegankelijkheid. Ook in het interieurontwerp is  duurzaam het uitgangspunt, met zo veel mogelijk hergebruikte en biobased materialen, passend bij het monument en met oog voor de statuur van de locatie.


Met het integreren van alle techniek moeten veel interieurafwerkingen worden hersteld. In het gebouw worden verschillende zones onderscheiden die elk een eigen aanpak vergen. De 25 stijlkamers hebben een geheel eigen aanpak nodig, daarnaast wordt er in andere zones een nieuwe tijdlaag toegevoegd. De huidige tijd moet visueel samengaan met het oude materialen- en kleurenpalet. 
 

Vergelijkbare projecten