Techniek

Integraal en tot in het kleinste detail
Techniek

We streven een zorgvuldige materiaalkeuze en detaillering van onze gebouwen na. Gebouwontwerpen worden tot in het kleinste detail zorgvuldig uitgewerkt. Hierbij zijn duurzaamheid en maakbaarheid voor ons belangrijke uitgangspunten. Er wordt zo integraal mogelijk gewerkt: constructies, bouwkundig werk en installaties worden zodanig op elkaar afgestemd dat er een geheel ontstaat dat samenwerkt. We streven daarbij eenvoud in techniek na.

Circulair bouwen en duurzaamheid
We zetten vol in op bio-based en cradle-to-cradle materiaalgebruik, hergebruik van gebouw en materiaal en demontabel detailleren. We zien circulair bouwen als een onmisbare schakel in een duurzame samenleving. Het materialenpaspoort van het gebouw, dat zichtbaar gemaakt wordt in het BIM model, draagt bij aan het inzicht van materiaalgebruik en bevordert hergebruik in de toekomst. BiermanHenket heeft veel kennis van het verduurzamen van bestaande gebouwen. Naast het verbeteren van de gebouwschil, is het op een goede wijze inpassen van duurzame installatietechniek belangrijk. De inzet van een BIM model maakt het mogelijk om simulaties ten aanzien van gebruikskosten van een gebouw te berekenen.

Restauratie
BiermanHenket is ERM gercertificeerd en heeft veel kennis van restauratietechnieken. Het bureau werkt aan restauraties van gebouwen van de 17e tot en met de 20e eeuw. Waar specifieke specialistische kennis noodzakelijk is, wordt samengewerkt met externe specialisten.

Directievoering
We zijn graag nauw betrokken bij de realisatie van onze projecten. De maakbaarheid van de gebouwen is een belangrijke voorwaarde. Indien gewenst doen we ook de gehele directievoering van het project.

Kwaliteitsborging
BiermanHenket heeft een kwaliteitshandboek dat vergelijkbaar is met ISO-9001. In het boek wordt de werkwijze van het bureau beschreven. Het kwaliteitsteam van het bureau werkt continu aan de verbetering van haar werkprocessen.

'We hebben, mede vanwege het ontwerpen aan musea, een ruime ervaring in het integreren van complexe techniek in gebouwen: zowel in nieuwbouw als bestaande en monumentale bouw.'

Bibliotheek Deventer: van schets tot uitvoering

Bibliotheek Deventer: van schets tot uitvoering
Eerste schets
Bibliotheek Deventer: van schets tot uitvoering
Onderzoek in materialisatie met mock-ups
873
Technische uitwerking
876
Uitvoering tijdens de bouw

Een kleine selectie uit projecten met een grote technische component

Meer weten over hoe we techniek en architectuur integreren? Wij vertellen het u graag.