Onze visie

Functionaliteit en duurzaamheid zijn belangrijke randvoorwaarden
Onze visie

We zijn gespecialiseerd in de restauratie, transformatie en uitbreiding van bestaande, veelal monumentale gebouwen. Daarnaast maken we nieuwe gebouwen die zich op vanzelfsprekende wijze voegen in stad en buurt. We willen verrassende gebouwen en interieurs maken waarin mensen zich prettig kunnen bewegen en die ontmoeting stimuleren. Met historisch besef bouwen we voort op de gelaagde stad. We streven hoogwaardige architectuur na die zich op vanzelfsprekende wijze voegt naar gebruik maar ook ruimte laat voor verandering.

De ontmoeting tussen oud- en nieuw en het ontwerp van het interieur krijgen bijzondere aandacht. Er wordt een zorgvuldig evenwicht tussen traditie en moderniteit nagestreefd, waarbij functionele helderheid en technische innovatie leiden tot duurzame gebouwen. Omdat functionele en technische eisen steeds sneller veranderen, ontwerpen we flexibele gebouwen die in de toekomst gemakkelijk aangepast kunnen worden. Deze ontwerpaanpak sluit aan op de noodzaak tot circulair ontwerpen.

384
Museum de Fundatie: eigentijdse plek in historisch Zwolle

'Gebouwen moeten hoogwaardig ontworpen en functioneel zijn - maar vooral ook ruimte geven aan ontmoeting en prettig verblijf van mensen.'

386
De Bibliotheek in Deventer is open en licht; een uitnodigende, laagdrempelige plek voor studie en ontmoeting
Meer weten over onze visie? Wij vertellen het u graag.