Duurzaamheid

Ontwerpen en bouwen voor de toekomst
Duurzaamheid

We geloven in vooruitgang en vinden dat we toekomstige generaties een schonere wereld moeten bieden. We willen gezonde en flexibele gebouwen maken, waarin mensen zich optimaal kunnen bewegen en ontmoeting gestimuleerd wordt. We geloven in een toekomst waarbij circulair en biobased bouwen uitgangspunt is. Door functiemenging en circulariteit beperken we CO2 uitstoot, waterverbruik en afvalstromen.

662
Schema duurzaamheid in een zorgproject waar herbestemming, nieuwbouw en landschap bij elkaar komen

Energie
We willen energieneutrale gebouwen maken. Bij nieuwbouw moeten gebouwen energie kunnen produceren. We maken gebruik van duurzame energiebronnen. We streven naar eenvoud in techniek. De samenwerking tussen stedenbouwkundige setting, gebouwtechniek en installatietechniek moet zo optimaal mogelijk zijn. Dit mag tot bijzondere gebouwen leiden, waarbij optimale gezonde prestatie voorop staat. Schoonheid en flexibiliteit zijn belangrijk, zodat men van gebouwen kan houden, er zuinig op is, maar het ook kan veranderen.

Circulair bouwen
We zien circulair bouwen als een onmisbare schakel in een duurzame samenleving. Het begint met hergebruik van bestaand materiaal. Renovatie en herbestemming zijn in die zin een goede keuze. Vervolgens wordt gekozen uit de meest duurzame optie als nieuw materiaal nodig is. Daarbij wordt zoveel mogelijk gewerkt met hergebruikte en/of bio-based materialen en wordt er zo gedetailleerd dat het weer uit elkaar te halen is voor toekomstig (her)gebruik. De keuze van materialen en producten wordt bepaald door grondig inzicht in de complexe puzzel van energiegebruik bij productie, vervangbaarheid van de grondstof en de onderhoudsbehoefte van het materiaal. We onderschrijven het BNA circulair bouwen manifest.

382
Onderwijsmuseum Dordrecht
383
Kantoor de Huidekoper Amsterdam

'Het Onderwijsmuseum in Dordrecht kreeg als gemeentelijk monument én het allereerste museum in Nederland energielabel A. Kantoor de Huidekoper in Amsterdam is na transformatie zeer duurzaam en all-electric en voldoet hiermee aan de gemeentelijke duurzaamheidsambitie van 2050.'

Digitaal gebouwenpaspoort
In het digitale gebouwenpaspoort dat onderdeel is van het ontwerp- en beheerproces is een overzicht van alle materialen te vinden. In de toekomst kunnen deze materialen weer worden geoogst voor hergebruik.

Meetinstrumenten
We maken gebruik van ontwerpinstrumenten die de duurzaamheid in al zijn aspecten kunnen meten, zoals BREEAM, WELL, GPR gebouw.

Advies
We zetten deze kennis en ervaring niet alleen in bij ontwerp- en onderzoekswerk, maar zijn ook actief als onafhankelijk adviseur op het gebied van verduurzaming van bestaande gebouwen.

2524
2527

Duurzaamheidswiel

Vanuit onze duurzaamheidsvisie, waarbij paris proof ontwerpen het uitgangspunt is, heeft BiermanHenket het duurzaamheidswiel ontwikkeld. Het BiermanHenket duurzaamheidswiel is een communicatieve tool om duurzaamheidsvraagstukken en oplossingsrichtingen van onze projecten inzichtelijk te maken. 

In het duurzaamheidswiel komen 5 thema’s samen. Deze thema’s zijn geformuleerd vanuit onze eigen duurzaamheidsvisie, met input uit overkoepelende duurzaamheidsvisies zoals bijvoorbeeld BREAAM. Dit komt samen in de volgende onderwerpen, met bijbehorende strategieën:

AMateriaalgebonden energie D Natuurinclusief bouwen
 Strategie 1 - behoud van bestaande toestand  Strategie 1 - biodiversiteit & ecologie
 Strategie 2 - verlagen CO2 voetafdruk  Strategie 2 - watermanagement
BOperationele energie  Strategie 3 - klimaatadaptatie
 Strategie 1 - verbruik verminderen EHergebruik en terugwinning
 Strategie 2 - energie opwekken  Strategie 1-  behoud en onderhoud
 Strategie 3 - energie efficiëntie  Strategie 2 - secundaire materialen
CSociale duurzaamheid  Strategie 3 - herbruikbare materialen
 Strategie 1 - gezondheid & comfort   
 Strategie 2 - veiligheid   
 Strategie 3 - toegankelijkheid   
 Strategie 4 - flexibiliteit   

 

 

 

De strategieën zijn opgesteld met een volgorde in gedachte vanuit de Trias Energetica/Materia/Humana. Hierbij is het uitgangspunt is om eerst te kijken of je ingrepen kan beperken, daarna of je het duurzaam kan doen en, als laatste of je het efficiënt kan doen. Door naar alle thema’s te kijken kunnen er afwegingen gemaakt worden waarbij duidelijk wordt hoe de verschillende keuzes samenhangen.

Hiernaast een voorbeeld van een ingevuld duurzaamheidswiel. Elk thema laat een aantal duurzame ontwerpkeuzes zien, die verwerkt zijn in het ontwerp. 

2528

 

Om een breder inzicht te geven in de werking van het duurzaamheidswiel is de toepassing van het duurzaamheidswiel op twee projecten te zien. Om te beginnen bij de verduurzaming van ons eigen kantoor op Den Eikenhorst, waar we het energieverbruik willen verminderen binnen de grenzen van het monument. Daarnaast hebben wij de ambitie om in de toekomst alle energie duurzaam op te wekken. 

2525
Duurzaamheidswiel den Eikenhorst

 

 

Binnen het project Prinsenhof in Delft wordt er gekeken naar hergebruik in het nieuwe ontwerp door oogstplattegronden te maken in plaats van sloopplattegronden. Hier wordt ingezet het onderhouden van het bestaande en hergebruik binnen het project. 

2526
Duurzaamheidswiel project Prinsenhof
676
Visualisatie verduurzaming klooster Marienburg 's-Hertogenbosch

Een kleine selectie van duurzame projecten

Meer weten over onze duurzame nieuwbouw, restauratie en transformatie? Wij vertellen het u graag.