Duurzaamheid

Ontwerpen en bouwen voor de toekomst
Duurzaamheid

We geloven in vooruitgang en vinden dat we toekomstige generaties een schonere wereld moeten bieden. We willen gezonde en flexibele gebouwen maken, waarin mensen zich optimaal kunnen bewegen en ontmoeting gestimuleerd wordt. We geloven in een toekomst waarbij circulair en biobased bouwen uitgangspunt is. Door functiemenging en circulariteit beperken we CO2 uitstoot, waterverbruik en afvalstromen.

662
Schema duurzaamheid in een zorgproject waar herbestemming, nieuwbouw en landschap bij elkaar komen

Energie
We willen energieneutrale gebouwen maken. Bij nieuwbouw moeten gebouwen energie kunnen produceren. We maken gebruik van duurzame energiebronnen. We streven naar eenvoud in techniek. De samenwerking tussen stedenbouwkundige setting, gebouwtechniek en installatietechniek moet zo optimaal mogelijk zijn. Dit mag tot bijzondere gebouwen leiden, waarbij optimale gezonde prestatie voorop staat. Schoonheid en flexibiliteit zijn belangrijk, zodat men van gebouwen kan houden, er zuinig op is, maar het ook kan veranderen.

Circulair bouwen
We zien circulair bouwen als een onmisbare schakel in een duurzame samenleving. Het begint met hergebruik van bestaand materiaal. Renovatie en herbestemming zijn in die zin een goede keuze. Vervolgens wordt gekozen uit de meest duurzame optie als nieuw materiaal nodig is. Daarbij wordt zoveel mogelijk gewerkt met hergebruikte en/of bio-based materialen en wordt er zo gedetailleerd dat het weer uit elkaar te halen is voor toekomstig (her)gebruik. De keuze van materialen en producten wordt bepaald door grondig inzicht in de complexe puzzel van energiegebruik bij productie, vervangbaarheid van de grondstof en de onderhoudsbehoefte van het materiaal. We onderschrijven het BNA circulair bouwen manifest.

382
Onderwijsmuseum Dordrecht
383
Kantoor de Huidekoper Amsterdam

'Het Onderwijsmuseum in Dordrecht kreeg als gemeentelijk monument én het allereerste museum in Nederland energielabel A. Kantoor de Huidekoper in Amsterdam is na transformatie zeer duurzaam en all-electric en voldoet hiermee aan de gemeentelijke duurzaamheidsambitie van 2050.'

Digitaal gebouwenpaspoort
In het digitale gebouwenpaspoort dat onderdeel is van het ontwerp- en beheerproces is een overzicht van alle materialen te vinden. In de toekomst kunnen deze materialen weer worden geoogst voor hergebruik.

Meetinstrumenten
We maken gebruik van ontwerpinstrumenten die de duurzaamheid in al zijn aspecten kunnen meten, zoals BREEAM, WELL, GPR gebouw.

Advies
We zetten deze kennis en ervaring niet alleen in bij ontwerp- en onderzoekswerk, maar zijn ook actief als onafhankelijk adviseur op het gebied van verduurzaming van bestaande gebouwen.

676
Visualisatie verduurzaming klooster Marienburg 's-Hertogenbosch

Een kleine selectie van duurzame projecten

Meer weten over onze duurzame nieuwbouw, restauratie en transformatie? Wij vertellen het u graag.