Van Maerlantlyceum

Eindhoven
Van Maerlantlyceum
  • Onderwijs
  • Restauratie
  • Verduurzaming

Het rijksmonumentale van Maerlantlyceum is gerenoveerd. De brandveiligheid is verbeterd, kozijnen zijn vervangen en/of gerestaureerd en voorzien van dubbel glas. De klaslokalen zijn voorzien van een gebalanceerde ventilatievoorziening. Daarnaast is er een uitgangspunten plan opgesteld voor een grootschaliger transformatie van de school. Deze transformatie, die uitgaat van gedeeltelijke sloop en nieuwbouw, moet nog worden uitgevoerd.

Het gebouw van het voormalige meisjeslyceum Sint Catharina - in 1968 gewijzigd in het gemengde Jacob van Maerlantlyceum - is in 1952 ontworpen door architectenbureau De Jongh, Taen en Nix. Rondom een grote centrale hal zijn verschillende vaklokalen gelegen. Deze worden ontsloten door een ruim opgezet stelsel van gangen, trappenhuizen en studieplekken.

  • Ontwerp: 2010-2014 (huisvestingsplan)
  • Opdrachtgever: Gemeente en Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
  • Locatie: Eindhoven
  • Oplevering: 2012 en 2014
816
Centrale hal

De organisatie van deze zogenaamde halschool komt voort uit het Daltonsysteem, een onderwijssysteem dat door een hoge mate van zelfwerkzaamheid gekenmerkt wordt. Het gebouw is in de loop der jaren een aantal keer uitgebreid; het hoofdvolume verkeert echter nog grotendeels in oorspronkelijke staat. Het gebouw is symmetrisch van opzet; het telt vier bouwlagen en is voorzien van platte daken. De metselwerk gevels worden beëindigd door een gedecoreerde betonnen daklijst. De gevels hebben stalen kozijnen met een eenvoudige betonnen of bakstenen omlijsting. De centrale hal heeft een glazen overkapping en is voorzien van een aantal waardevolle kunstwerken. De halschool is van grote cultuurhistorische waarde voor de Wederopbouwperiode.

332
Nieuwe pui tussen entree en centrale hal
333
Detail pui

Er is een renovatieplan ontwikkeld en over de uitvoering directie gevoerd. In de klaslokalen zijn een deel van de stalen kozijnen vervangen door aluminium restauratieprofielen met isolatieglas; de stalen kozijnen in de algemene ruimtes zijn gerestaureerd. De brandveiligheid is verbeterd. Er is een gebalanceerd ventilatiesysteem aangebracht. Het dak is geïsoleerd en na kleuronderzoek zijn in de algemene ruimtes de oorspronkelijke kleuren teruggebracht. Er is bouwhistorisch onderzoek gedaan en een uitgangspuntenplan opgesteld voor de toekomst van de school. Dit plan is accoord bevonden door de gemeente en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en vormt het uitgangspunt voor de huisvestingsontwikkeling van de school.

334
Klaslokaal met ventilatie
335
Aangepaste deur met wandschildering
336
Parkgevel

Project team

Janneke Bierman Joep van As Henk van Laarhoven

Vergelijkbare projecten

Meer informatie over dit project? Wij vertellen het u graag.