Janneke Bierman

Janneke Bierman

Architect en directeur/eigenaar

Ir. Janneke Bierman is sinds 2005 directeur/eigenaar van BiermanHenket. Zij is eindverantwoordelijk voor alle werkzaamheden van het bureau. 

Volg Janneke Bierman op

Janneke Bierman studeerde in 1995 af aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven; zij won met haar ontwerp voor de centrale markt in Bamako in 1996 de Archiprix. Zij werkte voor FBW architecten in Tanzania en was werkzaam bij Architecten Werkgroep Tilburg als ontwerper van verschillende stedenbouwkundige plannen en woningbouwprojecten. Sinds 2000 werkt ze in het huidige bureau. In 2005 nam zij het bureau over van Hubert-Jan Henket.

Naast haar werkzaamheden voor BiermanHenket is Janneke Bierman voorzitter van stichting Rietveld Schröderhuis en stichting Rietveld Schröder archief. Zij vervult verschillende jurylidmaatschappen, waaronder die van de BNG Bank Erfgoedprijs en was juryvoorzitter van de Nationale Staalprijs 2018 en 2020. Janneke Bierman was jarenlang als docent en afstudeerbegeleider verbonden aan de faculteit Bouwkunde, werkverband R-MIT (restauratie, Mutatie, Interventie, Transformatie) en later afdeling Heritage & Architecture van de Technische Universiteit Delft. Janneke Bierman was voorzitter van subcommissie I (binnenstad) van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit van Amsterdam. Zij is van 2010 tot 2015 lid van de ledenraad van de Bond van Nederlandse Architecten BNA en van het bestuur van de stichting Werelderfgoed Nederland geweest. Zij was tien jaar voorzitter van DOCOMOMO Nederland, de organisatie die zich inzet voor de documentatie en behoud van het erfgoed van de Moderne Beweging.