Openluchtbad

Zwolle
Openluchtbad
  • Publiek
  • Restauratie
  • Verduurzaming

Het rijksmonumentale Openluchtbad in Zwolle uit 1934 van architect en constructeur Wiebenga is volledig gerestaureerd. Het bad wordt volledig gerund door vrijwilligers, het verlagen van de exploitatielasten vormde een belangrijk onderdeel van de opgave. Naast de restauratie is het bad verduurzaamd. Nieuwe faciliteiten zoals kleedkamers, een uitkijkpost en inrichtingselementen zijn in harmonie met het oorspronkelijke bad ontworpen.

De symmetrie in het oorspronkelijk ontwerp is hersteld: het bad bestond uit twee identieke delen voor mannen en voor vrouwen, gespiegeld langs een denkbeeldige as. Op de plaats van de eerder gesloopte springtorens bij het diepe vrouwenbassin zijn nieuwe springtorens geplaatst naar het oorspronkelijke ontwerp van Wiebenga.

  • Ontwerp: 2010
  • Opdrachtgever: Gemeente Zwolle
  • Locatie: Zwolle
  • Oplevering: 2012
260
Het gerestaureerde bad met springtorens

De werkzaamheden omvatten een technische restauratie, het versterken van de monumentale kwaliteit, functionele verbeteringen en verduurzaming van het zwembad. Scheurvorming in de baden is ondervangen door het storten van een nieuwe betonnen wand aan de binnenzijde van de bassins. De tribunes en een uitkijkpost zijn opnieuw ontworpen, passend in de symmetrie van het bad. De oorspronkelijke facilitaire gebouwen en kleedhokjes zijn gerestaureerd en er zijn extra facilitaire ruimtes gerealiseerd onder de bestaande overkappingen.

268
Historische foto springtorens

'Het door Wiebenga vormgegeven Openluchtbad, vroeg vanwege het bijzondere ontwerp om veel zorgvuldigheid in de restauratie én expertise bij de herbouw van de springtorens.'

261
Nieuw zonnepodium
262
Scheiding tussen de baden met nieuwe badmeesterspost
263
Nieuwe badmeesterspost
264
Gerestaureerd paviljoen
265
Zicht op de ligweides en opgeknapte banken

'De symmetrie in het oorspronkelijk ontwerp is hersteld: het bad bestond uit twee identieke delen voor mannen en voor vrouwen, gespiegeld langs een denkbeeldige as.'

266
Spiegelsymmetrisch bad met nieuwe uitkijkpost
267
gerestaureerd entreepaviljoen
821
Historisch overzicht Openluchtbad

Project team

Janneke Bierman Joep van As Sjoekie de Bijll Nachenius Mirjam Steins Jasper Dekker Alexander Boers Rolf van Boxmeer Maron Vondeling

Vergelijkbare projecten

Meer informatie over dit project? Wij vertellen het u graag.