Definitief ontwerp Prinsenhof gereed

Definitief ontwerp Prinsenhof gereed

Belangrijkste uitgangspunt: het maken van een toekomstbestendig, toegankelijk, aantrekkelijk en eigentijds museum met versterking van het monumentale karakter. Na renovatie is vrijwel het gehele museum toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking. Het gebouw wordt verduurzaamd en vrijwel alle ruimtes krijgen een beter binnenklimaat.

 

Kracht monument 

Het ontwerp is een verdere uitwerking van het voorlopig ontwerp dat eind 2022 werd gepresenteerd.

"Bij de uitwerking hebben we gekeken naar hoe de ruimtes oorspronkelijk werden gebruikt. We maken gebruik van de kracht van het monument en laten ons daarbij inspireren door de kloosterarchitectuur. Met zijn gewelven, spitsbogen en bijzondere gevormde vensters. Hier geven we een eigentijdse invulling aan door te spelen met detaillering en materiaalgebruik.”

Janneke Bierman, projectarchitect
2596
Impressie van ontwerp Prinsenhof

Hart van complex

Bezoekers komen straks via de heringerichte Prinsentuin en de nieuwe entree het museum in. 

“De bezoeker treedt straks binnen in het hart van het monumentale complex, waar ook de museumwinkel te vinden is. In de prachtige museale zalen organiseren we dan onze tijdelijke tentoonstellingen. Daarin kunnen we bruiklenen van de hoogste kwaliteit laten zien. De nieuwe museumroute leidt langs de tijdelijke tentoonstellingen én de vaste collectie. Met daarin de herkende thema’s Willem van Oranje, Delftse Meesters en Delfts Blauw, maar meer chronologisch en thematisch, waardoor we veel meer verhalen kunnen vertellen. Ook Nul-kunstenaars zoals Jan Schoonhoven krijgen in onze nieuwe opstelling een volwaardige plek.”

Janelle Moerman, directeur Museum Prinsenhof Delft

Verbinding met de stad

Het vernieuwde museum krijgt na de verbouwing veel meer verbinding met de stad dan nu het geval is. Dat begint al bij de route door de tuin, die naar de nieuwe entree leidt. Janneke Bierman: “Hier heeft de bezoeker straks zicht op de prachtige, monumentale gevels van het oude kloostercomplex. Het museum opent zich. Op verschillende plekken gaan de luiken open en komt daglicht weer naar binnen. Bijvoorbeeld aan de Oude Delft. Ook hier gaan de luiken open en nodigt de geaccentueerde poort uit tot een bezoek aan het museum.

Beter toegankelijk 

Na de verbouwing is vrijwel het gehele gebouw toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking. In de binnentuin tegen de gevel komt een lift met een trappenhuis, die alle verdiepingen in het gebouw verbindt en de tijdelijke tentoonstellingen toegankelijk maakt. In de heringerichte Prinsentuin wordt de verbindingsgang afgebroken en opnieuw opgebouwd, deels uit oude materialen. Deze verbindt het museumcafé, de educatieve ruimte en de Historische Zaal met elkaar, waardoor de huidige niveauverschillen in de museumroute worden opgeheven.

Duurzaam

Het gehele gebouw wordt waar mogelijk geïsoleerd en installaties worden verduurzaamd. Het gebouw wordt ‘gasloos’. Er komen duurzame klimaatinstallaties en bodemenergie zorgt voor verwarming en koeling van het pand. Materialen die bij de verbouwing vrijkomen, worden zoveel mogelijkheid hergebruikt.

Beter binnenklimaat

Door de verduurzaming wordt het binnenklimaat in het gehele gebouw verbeterd. De tentoonstellingsruimten krijgen een hoogwaardig museaal klimaat. Dit maakt in de toekomst tentoonstellingen met bruiklenen van hoge kwaliteit mogelijk. De overige ruimten krijgen een goed verblijfsklimaat, wat tot een veel aangenamer bezoek zal leiden.

Vervolg

Op 23 januari 2024 presenteert het ontwerpteam het ontwerp voor het Prinsenhof aan de stad Delft. Begin februari besluit de gemeenteraad over het vervolg. Na een positief besluit volgt de verdere uitwerking van het ontwerp, de vergunningsaanvraag en start van de aanbesteding. Volgens planning starten de werkzaamheden in 2025. Naar verwachting kan het museum begin 2027 weer open voor publiek.
 

2595
Impressie Prinsenhof met Prinsentuin en het Sint Agathaplein door DELVA Landscape Architecture Urbanism

“Het Prinsenhof is door zijn rijke historie één van de belangrijkste monumenten voor Delft. De plannen voor de verbouwing en herinrichting van de buitenruimte gaan de beleving van deze prachtige, historische plek versterken. Veel mensen dragen het Prinsenhof een warm hart toe. Daarom moeten we goed voor deze plek zorgen. Het is nu of nooit.”

Frank van Vliet, wethouder gemeente Delft voor onder meer cultuur
Meer informatie? Ga naar de projectpagina