2452

Voorlopig ontwerp Prinsenhof klaar

Het voorlopig ontwerp voor het monumentale Prinsenhof, met daarin Museum Prinsenhof Delft, is klaar. Het wordt een aantrekkelijk en eigentijds museum met versterking van het monumentale karakter. Het museum krijgt een nieuwe entree en wordt beter toegankelijk. Het opent zich naar buiten, waardoor daglicht binnen komt en er zicht op het monument en de stad mogelijk wordt. Het rijksmonumentale complex wordt ook verduurzaamd en krijgt een hoogwaardig museumklimaat.

Kracht van het monument
Er is optimaal gebruik gemaakt van de kracht van het monument. Dat begint al aan de Oude Delft. Daar wordt men nieuwsgierig gemaakt naar het museum. Als je straks over de Oude Delft loopt, zie je door de ramen de mooi aangelichte oude plafonds en vang je een eerste glimp op van het museum.
Aan de Prinsentuinkomt de nieuwe entree van het museum. De route door de tuin geeft straks een mooi zicht op de monumentale gevels van het voormalige klooster. Je komt binnen in het hart van het complex in een prachtige ruimte, die een goede eerste indruk geeft van dat wat komen gaat tijdens het bezoek aan het museum. 
Luiken worden geopend en de expositieschotten voor de ramen worden verwijderd. Daardoor wordt daglicht weer toegelaten in de museale ruimten en komt het monument beter tot zijn recht: licht naar binnen en zicht naar buiten. Niet alle kunst verdraagt daglicht. De plekken waar lichtinval gewenst is en waar mooi zicht naar buiten is, worden daarom zorgvuldig gekozen.

Beter toegankelijk
Het museum is straks veel beter toegankelijk, ook voor mensen met een fysieke beperking. Nu zijn er alleen al op de begane grond meer dan dertig verschillende niveaus. In de binnentuin is daarom een nieuwe trap en lift ontworpen, die de verdiepingen in het gebouw verbindt. Hellingbanen overbruggen de kleine niveauverschillen.

Links van de nieuwe entree in de Prinsentuin, wordt de twintigste-eeuwse verbindingsgang afgebroken en opnieuw opgebouwd, zoveel mogelijk met hergebruik van de oude materialen. Dit is nodig om de huidige niveauverschillen op te heffen en om een goede verbinding te maken. In het verlengde hiervan komt de toegang tot het museumcaf├ę met terras aan de Prinsentuin.

 

2447
Plattegrond van begane grond van het voorlopig ontwerp

“Er worden alleen ingrepen in het monument gedaan die echt nodig zijn voor de toegankelijkheid en het goed functioneren van het museum en zoveel mogelijk in de twintigste-eeuwse bouwlaag. Deze is bij de vorige renovatie historiserend ontworpen door architect Lansdorp. Hiermee worden oudere lagen intact gehouden die het historische karakter van het gebouw zo kenmerken.”

Sjoekie de Bijll Nachenius, projectarchitect

Beter klimaat
Onderdeel van het plan is het verbeteren van het museale klimaat van de tentoonstellingsruimten. Het hoogwaardige museumklimaat maakt het mogelijk dat ook in de toekomst tentoonstellingen met bruiklenen van hoge kwaliteit kunnen worden ingericht.

Duurzaam
Het monumentale complex wordt verduurzaamd: het wordt waar mogelijk geïsoleerd, er worden achterzetramen toegevoegd en er worden zoveel mogelijk duurzame materialen toegepast. Het gebouw wordt gasloos en voorzien van duurzame installaties, waaronder warmtepompen. Materialen die bij de verbouwing vrijkomen, worden zoveel mogelijk hergebruikt.

BiermanHenket leidt het ontwerpteam dat tevens bestaat uit Huisman & Van Muijen (installatieadvies), Peutz (bouwfysica & brandveiligheid), ABT (constructies) en Bremen Bouwadviseurs (bouwkostenadvies). Het voorlopig ontwerp beperkt zich nu tot het monument met daarin het museum. Eind 2022 sluit de landschapsarchitect aan bij het ontwerpteam.
 

2449
Tekening van dwarsdoorsnede nieuw centraal trappenhuis en lift

“Het voorlopig ontwerp is een nieuwe mijlpaal in het realiseren van een aantrekkelijk en eigentijds museum. Het Prinsenhof is door zijn rijke historie een van de belangrijkste monumenten voor Delft en is ook een nationaal Top 100-monument. Dit gebouw vertelt het verhaal van Delft en het nationale verhaal. Museum Prinsenhof Delft vormt als culturele trekker een belangrijke functie en is voor velen een startpunt voor een bezoek aan onze mooie stad.”

Frank van Vliet, wethouder gemeente Delft voor onder meer cultuur

“Dit voorlopig ontwerp maakt het museum klaar voor de toekomst. Met de voorgestelde aanpassingen kunnen wij onze belangrijke functie voor de stad en ook daarbuiten blijven vervullen. Monument en museum komen in dit voorlopig ontwerp geweldig samen. ”

Janelle Moerman, directeur Museum Prinsenhof Delft
2450
Overzichtstekening voorlopig ontwerp Prinsenhof
Meer informatie? Ga naar de projectpagina