BiermanHenket@work: Sanne van Welie

BiermanHenket@work: Sanne van Welie

In deze BiermanHenket@work serie zoomen we in op de werkzaamheden van onze collega’s in de diverse projecten. In deze editie Sanne van Welie, technisch ontwerper, over haar enthousiasme voor het behoud van historie in restauratie projecten.

Sanne van Welie werkt sinds 2021 als technisch ontwerper voor het bureau, na haar studie Bouwkunde aan de Hogeschool Rotterdam. Al tijdens haar studie werd haar interesse voor bouwhistorie gewekt. Ze volgde daar diverse keuzevakken rondom monumentale gebouwen, volgde een  minor in renovatie en transformatie en sloot haar studie succesvol af met haar afstudeeropdracht gericht op het inpassen van een nieuwe functie (het actuele zorgwonen) in een monumentaal kasteeltje.  

Sanne werkt aan uiteenlopende projecten, een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld Museum Prinsenhof in Delft, waarbij  haar kennis van bouwhistorie en restauratie goed van pas komt.

2593
Definitief Ontwerp Museum Prinsenhof Delft

Museum Prinsenhof wordt gerenoveerd tot een aantrekkelijk en eigentijds museum met versterking van het monumentale karakter. Het museum krijgt een nieuwe entree en wordt beter toegankelijk. Het rijksmonumentale complex wordt ook verduurzaamd en krijgt een hoogwaardig museumklimaat.

Ik vind het erg leuk om te werken aan bestaande monumentale gebouwen. Een gebouw met historie, en dat geldt natuurlijk bij uitstek voor Museum Prinsenhof Delft, vertelt onnoemelijk veel verhalen.” Museum Prinsenhof Delft toont de geschiedenis van Nederland aan de hand. Eén van de belangrijke gebeurtenissen in de Nederlandse geschiedenis - de moord op Willem van Oranje - vond hier plaats. “Het puzzelen met het gebouw om de ontwerpen mogelijk te maken, de duurzame installaties in te passen, met behoud van dit soort historische kenmerken, is een ontzettend leuke uitdaging. In het ontwerp maken we optimaal gebruik van de kracht van het monument, een goed ontwerp blaast een monumentaal gebouw als het ware nieuw leven in”. 

Een ander project waar Sanne momenteel aan werkt  is de renovatie van verschillende gebouwen aan het  Binnenhof. BiermanHenket maakt voor een deel van de Eerste Kamer der Staten Generaal het renovatieontwerp. “Om het Plan van Aanpak voor gevels en daken van o.a. de Eerste Kamer op te stellen, zijn we ook in de historische tijdslagen van het gebouw gedoken. Met behulp van de historische tijdslagen duik je in de detaillering van een gebouw, hoe je als het ware de geschiedenis van het gebouw kan aflezen aan het materiaalgebruik en detaillering van o.a. het metselwerk en kozijnen. De tijdslagen gebruiken we vervolgens om een goede restauratievisie te maken, die ook passend is voor de historie en gebruikte technieken en materialen van het gebouw.

2606
Tijdslagen in gevelbeeld - Beeldhouwwerk Eerste Kamer
2605
Sanne (oranje hesje) op de hoogwerker in Den Haag

Om nog meer te weten over bijvoorbeeld historische architectuur-en interieurstijlen, materiaalgeschiedenis en bouw- en restauratietechnieken, volgt Sanne de opleiding Bouwhistorie en Restauratie aan de Hogeschool Utrecht. Dit is een specifieke opleiding gericht op het doen van bouwhistorisch onderzoek en restauratietechniek. Ook het dateren van bouwelementen binnen hun eigen tijdsbeeld en de monumentale waarde daarvan achterhalen is een onderdeel van deze opleiding

Sanne is enthousiast : “Het is een erg leuke opleiding, hij is direct toepasbaar tijdens alle projecten waaraan ik werk. Ook zie ik meteen meerwaarde van deze kennis en ervaring doordat ik hem kan delen met collega’s die aan vergelijkbare projecten werken. Nuttig en gezellig!” 

2604
Gevelmeting studiedag
2608
Bureau uitje VIRTUe