Definitief ontwerp museum Van Bommel van Dam enthousiast ontvangen

Definitief ontwerp museum Van Bommel van Dam enthousiast ontvangen

“Het is fijn om te zien dat het ontwerp enthousiast ontvangen wordt. Het is onze intentie geweest om niet alleen een mooi en functionerend museumgebouw te ontwerpen, maar om de nieuwe functie voor dit gebouw ook een impuls te laten zijn voor de stad,” licht Yvonne Segers, projectarchitect en partner, toe. Deze impuls wordt onder meer bereikt door ruim de helft van het gebouw publiek toegankelijk te laten zijn: een doorsteek als passant is straks mogelijk én het eigentijdse en eveneens vrij toegankelijke kunstvenster biedt een fraai uitzicht over de Keulsepoort en de binnenstad van Venlo. “Maar ook met de komst van een uitnodigend museumcafé zien we graag dat het museum een plek wordt voor studenten, bezoekers, toeristen en alle Venlonaren.”

De komst van het museum naar de nieuwe locatie, zorgt met de combinatie van het tegenovergelegen Limburgs Museum voor een museumkwartier. De gemeente Venlo buigt zich de komende tijd met landschapsarchitect Okra over herinrichting van het gebied: de huidige, versteende ruimte dient getransformeerd te worden naar een aantrekkelijk en groen verblijfsgebied. Dit sluit aan op de architectonische wijziging in de bestaande voorgevel van het postkantoor. Een gesloten plint maakt plaats voor zorgvuldig ontworpen transparante puien in het stramien van de gevel, zodat het museum een connectie maakt met de openbare ruimte en andersom.

In het voorjaar starten de eerste werkzaamheden. In voorjaar 2021 staat de opening van het vernieuwde museum Van Bommel Van Dam gepland. Meer informatie over de herbestemming van het monumentale postkantoor op de  projectpagina.

Impressie museum Van Bommel Van Dam

1008
Impressie monumentale gevel met nieuw kunstvenster
1009
Impressie van entree parkzijde
1010
Impressie museum vanuit een vogelperspectief