De Nieuwe Ooster

Amsterdam
De Nieuwe Ooster
  • Publiek
  • Afscheid
  • Transformatie
  • Interieur
  • Restauratie
  • Verduurzaming

Het entreegebied van de Nieuwe Ooster is in ere hersteld. Enkele gebouwen, die geen recht deden aan rijksmonumentale ensemble, zijn afgebroken. De verschillende gebouwen zijn gerenoveerd en uitgebreid. Door de facilitaire functies naar een andere plek op de begraafplaats te verplaatsen ontstond er meer ruimte om de ceremonies van afscheid nemen en herdenken beter vorm te geven. Er is een nieuw crematorium aan de grote aula toegevoegd, de kleine aula is geplaatst in de voormalige barenloods en er is een tweede koffiekamer geplaatst. Karres en Brands heeft het omringende landschap ontworpen, in aansluiting op het oorspronkelijke plan van Springer. 

De Ooster begraafplaats is in 1889 ontworpen door landschapsarchitect Springer. In een landschappelijk park tekende hij een symmetrisch entreegebied dat door architect Weissman met gebouwen in neorenaissancestijl is ingevuld. In 1939 is het centrale ontvangstgebouw vervangen door een aula van stadsarchitect Leupen. In de loop der jaren zijn functies en bouwvolumes toegevoegd, waardoor een onoverzichtelijk geheel is ontstaan.


  • Ontwerp: 2010-2012
  • Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost
  • Locatie: Amsterdam
  • Oplevering: 2014
907
Overzicht complex De Nieuwe Ooster

Monumentale aula en uitbreiding

Bij de herinrichting van het entreegebied zijn latere uitbreidingen gesloopt. De oorspronkelijke helderheid en symmetrische compositie van Springer zijn hersteld. Zo heeft het entreegebied van begraafplaats De Nieuwe Ooster de monumentale helderheid uit 1889 teruggekregen.

De monumentale aula van Leupen uit 1939 is gerenoveerd en uitgebreid met een nieuw crematorium dat zich op de eerste verdieping achter de aula bevindt. De symmetrie van het bestaande hoofdgebouw is consequent doorgevoerd in het met champagnekleurig trekrooster beklede volume. Aan weerszijden van de aula zijn de ontvangstruimten vernieuwd en zijn omsloten buitenruimen toegevoegd. In de centrale as die door de aula naar de begraafplaats loopt, is een rond hefplateau gemaakt dat wegvalt in de vloer. De kist staat tijdens de afscheidsceremonie op een speciaal ontworpen meubel uit kunststeen, een katafalk. Bij crematies wordt aan het eind van de ceremonie de katafalk met kist op het hefplateau gereden en omhoog geheven. Op de verdieping kunnen nabestaanden bij de oven afscheid nemen.

906
Uitbreiding aula en crematorium
916
Aanzicht nieuwbouw achterzijde
908
Besloten buitenruimte
909
Privacyscherm
917
Interieur aula
949
Speciaal ontworpen lift en katafalk
918
Katafalk en kist via lift naar verdieping
919
Lift met zicht op oven

Kleine aula

De oorspronkelijke barenloods van Weissman is getransformeerd naar een kleine aula. Alle latere toevoegingen zijn gesloopt en vervangen door een fijnmazige structuur van zinken zadeldaken op kolommen en houten wanden. In de uitbreiding bevinden zich ontvangstruimten, een koffiekamer en facilitaire ruimten. De gevels zijn opgetrokken uit houten puien die zicht op het omringende groen mogelijk maken. Vlakken van houten lamellen zorgen voor de nodige privacy tijdens afscheidsceremonies.

De transformatie van De Nieuwe Ooster naar hedendaags gedenkpark won de Gouden Piramide 2014 voor de meerjarige transformatie van de begraafplaats als geheel. De Gouden Piramide is de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. 

910
De herbestemde Barenloods tot kleine aula
911
Zicht op de Barenloods
912
Koffiekamer met zicht op groen
913
Interieur kleine aula
914
speciaal ontworpen interieurelementen
915
Detail nieuwe katafalk
950
Overzicht entreegebied met hoofdgebouw en kleine aula

Project team

Vergelijkbare projecten

Meer informatie over dit project? Wij vertellen het u graag.