Voorontwerp Tweede Kamer

Voorontwerp Tweede Kamer

Een mijlpaal! Na een intensief ontwerptraject is het Voorontwerp voor de renovatie van de Tweede Kamer afgerond en is de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend. Voor dit omvangrijke project dat onderdeel is van de renovatie van het Binnenhofcomplex is een team van zes architectenbureaus samengesteld, waaronder BiermanHenket. Wij maken het ontwerp voor de renovatie van meerdere historische gebouwen die tussen de ‘nieuwbouw’ uit 1992 en het Binnenhof in liggen. 

Het Binnenhof complex bestaat uit een bijzondere aaneenschakeling van gebouwen uit de dertiende tot de twintigste eeuw die de Nederlandse parlementaire democratie huisvesten. Ons projectdeel betreft gebouw A en gebouw B. Deze monumentale gebouwen hebben een rijke geschiedenis. Doordat het gebruik meerdere malen wijzigde is er in de loop van de tijd vaak verbouwd in steeds andere bouwstijlen. Ons bureau maakt het integrale ontwerp voor de functionele, ruimtelijke en technische verbetering van de gebouwen met behoud en versterking van deze monumentale waarde. Mede vanwege de technische staat en de toegenomen intensiteit in gebruik van het Tweede Kamer-complex zijn deze verbeteringen hard nodig.

Gebouw A bestaat uit meerdere rijksmonumentale gebouwen. Het achttiende-eeuwse Nieuw Stadhouderlijk Kwartier vormt het middelpunt, met onder meer de Oude Zaal en Stadhouderskamer. Deze historische ruimtes worden gerenoveerd en zullen ook in de toekomst voor diverse publieke bijeenkomsten gebruikt worden. Het achttiende-eeuwse Comptoir Generaal, het Schepelgebouw uit 1971 en het van oorsprong zeventiende-eeuwse Goudsmidskeurhuis vormen gebouw B. Dit gebouw is een belangrijk knooppunt binnen het gehele complex: het is de schakel tussen twee andere gebouwdelen en vormt op iedere verdieping de verbinding met de in 1992 gebouwde uitbreiding van de Tweede Kamer.

Behoud van en waar mogelijk versterking van de monumentale waarde speelt een belangrijke rol, waardoor de kwaliteit en identiteit van de oorspronkelijke gebouwen beter lees- en voelbaar worden gemaakt. Een voorbeeld hiervan is het herstel van de monumentale Napoleontrap vanuit het Binnenhof naar de Oude Zaal. Een belangrijke functionele verbetering is de realisatie van een nieuwe trap als verbinding tussen de Schepelhal en nieuwe foyer bij de Oude Zaal.

Ons renovatie ontwerp voorziet ook in het verhelpen van de technische gebreken aan gevels en daken en de verduurzaming van het monumentale ensemble door isolatie van de schil aan de binnenzijde. Het binnenklimaat zal worden verbeterd door nieuwe, zorgvuldig geïntegreerde installaties. Na de renovatie zal de Tweede Kamer een technisch up to date complex zijn met een prettige werkomgeving, met heldere structuur en routing waarin zowel de dagelijkse gebruikers als gasten veilig kunnen verblijven. 

Het ontwerpteam voor renovatie van de Tweede Kamer:
De Architekten Cie. maakt het ontwerp voor het eerder door Pi de Bruijn van dit bureau ontworpen Tweede Kamer Nieuwbouw (N) en de nieuwe publieksentree aan de Hofplaats. De Architekten Cie en BERNS Architectuur maken het ontwerp van gebouw H (voormalig Hotel Central), Van Hoogevest Architecten werkt aan gebouw J (voormalig Ministerie van Justitie), WDJArchitecten aan gebouw K en C (voormalig Ministerie van Koloniën met uitbreiding), BiermanHenket aan gebouw A en B (waaronder het Nieuw Stadhouderlijk Kwartier met de Oude Zaal) en Arcadis de parkeergarage. Karres en Brands Landschapsarchitecten draagt zorg voor de buitenruimten, met name de lichthoven en binnentuinen.

1230
Overzicht gebouwen Tweede Kamer
1231
Gebouw A
1232
Gebouw B
1204
1203
Huidig aanzicht van vervuilde gevel
Gerenoveerde en gereinigde gevel
1207
Huidige Napoleontrap
1208
Aanpassing Napoleontrap voor verbeterde doorstroom

'Behoud van en waar mogelijk versterking van de monumentale waarde speelt een belangrijke rol, waardoor de kwaliteit en identiteit van de oorspronkelijke gebouwen beter lees- en voelbaar worden gemaakt.'

1229
1228
Huidig beeld
Nieuw trappenhuis bij aansluiting van Gebouw B op N
1211
Huidige publieksroute naar de Oude Zaal
1212
Nieuwe route naar de Oude Zaal

'Gebouw B is een belangrijk knooppunt binnen het gehele complex: het is de schakel tussen twee andere gebouwdelen en vormt op iedere verdieping de verbinding met de in 1992 gebouwde uitbreiding van de Tweede Kamer.

1236
Doorsnede gebouw B
1233
Integrale toegangsroute voor gebouwen B en C