Jeroen Buskermolen

Jeroen Buskermolen

Architect / projectleider

Sinds 2014 is ir. Jeroen Buskermolen werkzaam voor BiermanHenket als architect en projectleider, waar hij sindsdien werkt aan projecten op uiteenlopende schaalniveaus, waaronder diverse gebouwrenovaties, transformaties en woningbouwprojecten met een zorgcomponent. Daarbij werkt hij in alle fases van het project, van schets tot en met uitvoering. In dit werk staat altijd het realiseren van de ontwerpvisie centraal. 

Volg Jeroen Buskermolen op

Jeroen is in 2003 afgestudeerd als architect aan de Technische Universiteit Eindhoven. Met verschillende cursussen op het gebied van gebouwd erfgoed en ruimte heeft Jeroen zich verder gespecialiseerd in het werken aan architectonische opgaven met een monumentale context. Dit sluit goed aan bij zijn grote interesse in de architectuur- en stedenbouwgeschiedenis.