Museum Rembrandthuis

Amsterdam
Museum Rembrandthuis
  • Cultuur
  • Publiek
  • Interieur
  • Restauratie
  • Verduurzaming

Museum Rembrandthuis in Amsterdam wordt gerenoveerd en uitgebreid. De museale ruimtes worden verbeterd, plaatselijk uitgebreid en opnieuw ingericht. De publieksfaciliteiten worden verbeterd en uitgebreid. Museum Rembrandthuis wordt gerenoveerd tot een duurzaam en toekomstbestendig museum, waarbij behoud van de monumentale kwaliteiten van het zeventiende-eeuwse woonhuis van Rembrandt uitgangspunt is.

BiermanHenket heeft een groot Meesterplan voor de renovatie en uitbreiding van Museum Rembrandthuis ontworpen. Het museum kent jaarlijks stijgende bezoekersaantallen: van 140.000 bezoekers na de laatste verbouwing in 1998 naar 300.000 in de nabije toekomst. Een open en uitnodigend state-of-the-art museum is dan ook gewenst, met meer en hoogwaardiger publieks- en museale ruimtes. Daarnaast wordt de toegankelijkheid verbeterd.

De moderne vleugel van het museum wordt open en welkom gemaakt. De entree en hal met garderobe wordt verbeterd. Het pand aan de rechterzijde van Museum Rembrandthuis wordt bij het museum getrokken zodat hier de kantoren kunnen worden ondergebracht. In het Rembrandthuis zelf en in de moderne vleugel kan er zo meer ruimte worden gemaakt worden voor publieksruimte.

De museale route wordt opnieuw vormgeven. Extra museale ruimte wordt aan de route toegevoegd. De museale presentatie wordt vernieuwd. Ten behoeve van educatie en evenementen zijn nieuwe ruimten opgenomen in het plan. Het gehele gebouwencomplex wordt verduurzaamd. Dit wordt gedaan middels het isoleren van de gebouwschil en het inpassen van geheel nieuwe duurzame installaties.

  • Ontwerp: 2018-2020
  • Opdrachtgever: Museum Rembrandthuis
  • Locatie: Amsterdam
  • Oplevering: 2023 (Fase 1)
2439
Inkijkdoorsnede fase 1

Fase 1 van deze renovatie is afgerond in maart 2023. Het uitbreiden van het publieksgebied in het zeventiende-eeuwse woonhuis van Rembrandt was het belangrijkste doel van deze fase. Ook is de museale presentatie vernieuwd.

Tijdens deze fase zijn er drie nieuwe museale ruimtes toegevoegd, waaronder een epiloogruimte, een etszolder en een derde tentoonstellingszaal. Hiervoor is de bestaande trap aangepast en is een nieuwe trap naar de zolder toegevoegd.

Tevens is een eerste stap in de verduurzaming van Museum Rembrandthuis gezet door het plaatsen van achterzetramen en het verbeteren van de glaspakketten. Daarnaast is de zolderverdieping is geïsoleerd. De vloeren en plafonds van de nieuwe museale zolderruimtes zijn gemaakt van hergebruikt Amerikaans grenen.

2482
2481

Vergelijkbare projecten

Meer weten over dit project? Wij vertellen het u graag