Anne Frank Huis

Amsterdam
Anne Frank Huis
  • Cultuur
  • Publiek
  • Transformatie
  • Interieur
  • Restauratie
  • Verduurzaming

Het Anne Frank Huis is een van de belangrijkste en meest drukbezochte musea in Amsterdam. Om de drukte beter te beheersen én om bezoekers meer historische context en verdieping te bieden, werd een nieuw entreegebied, extra bezoekersfaciliteiten en extra museale ruimten gerealiseerd. 

Het Anne Frank Huis ontvangt jaarlijks ruim 1,2 miljoen bezoekers; de eerdere uitbreiding in 1999 (Benthem Crouwel architecten) ging nog uit van ca. 500.000. Aanpassing van het museum was daarom nodig, zonder het authentieke karakter van het achterhuis aan te tasten. Om extra ruimte aan het museum toe te voegen zijn de aangrenzende studentenwoningen aangekocht. Door het toevoegen van een nieuwe grote entreehal met de voordeur aan de Westermarkt kunnen bezoekers beter ontvangen worden. Kassa, museumwinkel, museumcafé, kantoren en educatieve ruimtes werden verplaatst en opnieuw ontworpen. De sanitaire voorzieningen werden uitgebreid en een garderobe en nieuw toegangssysteem toegevoegd. Aan de Westermarkt kwamen aparte toegangen voor personeel, groepen en bezoekers met e-tickets.

  • Ontwerp: 2015-2019
  • Opdrachtgever: Anne Frank Stichting
  • Locatie: Amsterdam
  • Oplevering: 2018-2019
625
Zicht via Prinsengracht
626
Ontvangstbalie
628
Balie garderobe, zitelement en tourniquette

Het naast het achterhuis gelegen 17e-eeuwse grachtenpand is gerestaureerd en heeft extra museale ruimten gekregen. De museale route werd aangepast; de start van de expositie is explicieter vormgegeven door een omloop via de tuin. Daarnaast is de route verlengd met trappen en extra geschakelde museale ruimten. De nieuwe museumzaal waarin het dagboek van Anne wordt getoond is zorgvuldig ontworpen. Door het hele complex zijn de installaties vernieuwd en onzichtbaar in de monumentale interieurs geïntegreerd. Met deze aanpassingen worden (wachtende) bezoekers beter gefaciliteerd, verbetert de logistiek rond de entree en kan de onderduikplek intenser worden ervaren - en daarmee het levensverhaal van Anne Frank.

25
Publieksruimte voor start museale route
26
Omloop via tuin
27
Start museale route

‘Een nieuw entreegebied, educatieve ruimten en bezoekersfaciliteiten: om zo de ruim 1,2 miljoen bezoekers het levensverhaal van Anne Frank intenser te laten ervaren.’

637
Nieuwe dagboekzaal
638
Dagboekzaal

“Het werken aan het museum rondom het Achterhuis was een grote eer. Het Achterhuis bleef ongewijzigd. Aanpassingen aan de overige ruimten waren nodig om de vele bezoekers goed te kunnen ontvangen. Dit is gedaan met behoud van het karakter van de 17e eeuwse monumenten en het moderne gebouw van Benthem&Crouwel.”

Janneke Bierman, architect-directeur
627
Entree naar het achterhuis
632
Corridor met doorkijk naar museumwinkel
633
Museumwinkel
639
Trap als onderdeel van de museale route
631
Zicht vanuit horeca over de Prinsengracht

'De educatieve ruimtes hebben een nieuwe locatie gekregen en zijn heringericht, waar op jaarbasis circa 2500 educatieve programma's aan schoolgroepen en circa 4000 inleidende programma's aan museumbezoekers gegeven worden.'

715
Educatieve ruimte met flexibele tijdbalk
635
Educatieve ruimte
636
Vitrine educatieve ruimte

Vergelijkbare projecten

Meer weten over dit project? Wij vertellen het u graag