BiermanHenket ontvangt ERM certificering als erkend restauratie architect- en adviesbureau

BiermanHenket ontvangt ERM certificering  als erkend restauratie architect- en adviesbureau

Op 1 juli 2022 heeft stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) aan BiermanHenket de ERM certificering Restauratiekwaliteit toegekend. Het bureau is hiermee een erkend ERM restauratiearchitect- en adviesbureau.

Uit het audit-rapport:

“Het auditteam trof een goed georganiseerd bureau aan met een prettige, open collegiale sfeer. Directie, partners en medewerkers lijken elkaar goed aan te voelen. BiermanHenket heeft een specifieke identiteit die zich uit in een diepgravende ontwerphouding, ook daar waar het om interventie en restauratie gaat. Het ‘traditionele’, ambachtelijke restauratiewerk is zoals in de directiebeoordeling aangegeven een onderwerp waarop het bureau zich wil ontwikkelen.”

De kennis en vaardigheden die nodig zijn om te voldoen aan de ERM richtlijnen BRL1000 (beoordelingsrichtlijn erkend restauratiearchitectenbureau), URL1001 (Uitvoeringsrichtlijn restauratievisie en ontwerp), en de URL2001 (Uitvoeringsrichtlijn Bouwkundig advies monumenten), heeft BiermanHenket in huis opgedaan. De richtlijnen beschrijven hoe de kwaliteit wordt geborgd van de werkzaamheden rondom onderhoud en restauratie van monumenten, karakteristieke gebouwen en objecten in beschermde gezichten. Om de specialistische kennis op niveau te houden, nu en in de toekomst, is een scholingsplan actief.

Voorbeelden van restauraties van gebouwen zijn onder andere de Beurs van Berlage in Amsterdam, het WTC Rotterdam en Marienburg in ’s-Hertogenbosch. Momenteel wordt onder andere gewerkt aan het Kruithuis in ’s-Hertogenbosch, museum Prinsenhof in Delft en de gebouwen A en B van de Tweede Kamer in Den Haag. In al deze projecten stelt BiermanHenket de kernwaarden van het gebouw centraal, met een duidelijke restauratievisie.

Het bureau streeft naar een zorgvuldig evenwicht tussen behoud en vernieuwing. Hierbij is verduurzaming een belangrijk doel, zo wordt geborgd dat het erfgoed bij de tijd blijft. Circulair ontwerpen wordt nagestreefd en de toepassing van gezonde en biologische materialen is het uitgangspunt.

“We zijn heel trots op deze erkenning! Dit is een teamprestatie: elke dag werken we intensief samen aan diverse restauratieprojecten, gezamenlijk hebben we inmiddels heel veel ervaring opgedaan. Deze erkenning daarvan, is een kers op taart ”

Janneke Bierman, partner en architect
2409