Beurs van Berlage

Amsterdam
Beurs van Berlage
  • Cultuur
  • Publiek
  • Interieur
  • Restauratie
  • Advies

Met de realisatie van een nieuw entree- en ontvangstgebied, een nieuwe logistieke backbone en de toevoeging van expositiezalen in het souterrain, de toevoeging van een café en een winkel en de renovatie van de belangrijkste publieke ruimtes en multifunctionele zalen is de Beurs van Berlage een vernieuwde publiekstrekker geworden. Met slimme, zorgvuldig ontworpen ingrepen is de ontvangst, beleving, routing en functionaliteit verbeterd. Moderne materialen en kleuren voegen zich verrassend en respectvol met het architectonisch erfgoed van Berlage.

De Amsterdamse Koopmansbeurs werd in 1896 ontworpen door H.P. Berlage en is sinds de opening in 1903 een van de belangrijkste publieke gebouwen van Amsterdam. In opdracht van de CV Beurs van Berlage is het rijksmonument nu naar een 'Palazzo Pubblico' getransformeerd: een hedendaags congres-, vergader- en evenementencentrum met kantoren, restaurants en expositieruimte. De krappe en weinig uitnodigende entree aan het Damrak is nu opener en lichter, onder meer door een nieuwe entreepartij en renovatie van de hal. De ontvangstruimtes zijn opnieuw ingericht, de routing verbeterd en de gevel beletterd. Er zijn nieuwe trappen en liften geïntegreerd, de installatietechniek is geherstructureerd en er is een logistieke backbone aangelegd.

  • Ontwerp: 2013-heden
  • Opdrachtgever: Beurs van Berlage
  • Locatie: Amsterdam
  • Oplevering: 2016 (fase 1) - 2018 (fase 2)
460
Vernieuwde hoofdentree
76
Nieuwe trap en ontvangstbalie entreehal
903
Zorgvuldig gedetailleerde heffer in entreegebied
77
De nieuwe glazen lift tussen entreegebied en tentoonstellingsruimte
78
De nieuwe trap ingepast tussen schoon metselwerk van Berlage
79
Nieuwe trap en glazen lift tussen entreegebied en tentoonstellingsruimte

De kelder is gerenoveerd. In het souterrain zijn nu twee expositieruimtes en een facilitaire zone gerealiseerd; deze zijn bereikbaar met een nieuwe trap en een glazen lift. De Graanbeurszaal werd volledig gerenoveerd, als multifunctionele ruimte ingericht voor grote ontvangsten en bijeenkomsten. Diverse andere zalen, zoals de Veilingzaal, de administratiezaal en de break-outs op de eerste verdieping werden gerenoveerd en heringericht. De Beurs van Berlage huisvest momenteel ongeveer 45 bedrijven in diverse kantoren, flexwerkplekken, twee tentoonstellingsruimtes, een dependance van de New York Film Academy, een grand café aan het Beursplein en verschillende ruimtes voor grote internationale congressen en evenementen. Spraakmakende exposities en groots opgezette evenementen zorgen voor een enorme toeloop en een groeiende bekendheid bij het grote publiek. Het door BiermanHenket ontwikkelde masterplan werd in fasen uitgevoerd terwijl het gebouw in gebruik bleef. Stapsgewijs wordt het gebouw tot op heden jaarlijks verder verbeterd en verduurzaamd.

83
Ontvangst in tentoonstellingsruimte kelder
81
Corridor richting toiletgroep
82
Expositieruimte kelder
80
Interieur Grote Zaal

"Een gebouw dat zeer intensief gebruikt wordt, ondergaat door jaren heen vaak meerdere aanpassingen. Aanpassingen die op korte termijn wellicht werken, maar op lange termijn vaak niet altijd even gunstig uitpakken voor de ruimtelijkheid en de indrukwekkende architectuur van Berlage. Wij hebben getracht deze architectuur weer te laten spreken, door ruimtes te ontdoen van later aangebrachte en verstorende elementen."

Administratiezaal voor-na

Administratiezaal voor-na
Administratiezaal voor-na
Situatie voor renovatie
Situatie na renovatie
84
Gerenoveerde Administratiezaal met nieuwe wandbespanning
85
Detail nieuwe, bijpassende wandbespanning

"Onder meer verlaagde plafonds zijn verwijderd, schoon metselwerk ontdaan van verhullende verflagen. Nieuwe elementen hebben we eigentijds ontworpen – maar wel met de vormentaal, materiaal- en het kleurgebruik van Berlage als leidraad.”

Graanbeurszaal voor-na

Graanbeurszaal voor-na
Graanbeurszaal voor-na
Situatie voor renovatie
Situatie na renovatie
88
Interieur break-out rooms
603
Interieur Veilingzaal
86
Nieuw ontworpen wandbespanning Veilingzaal
87
Detail wandbespanning Veilingzaal

Project team

Janneke Bierman Joep van As Armand Bos Jeroen Buskermolen Bregje Dankers Jorg de Bie Maurice L'homme Wiebe de Leijer Henk van Laarhoven Mirjam Steins Kim de Man Elkie Goos Fabian Vos

Vergelijkbare projecten

Wilt u meer weten? Wij vertellen het u graag