Kruithuis

's-Hertogenbosch
Kruithuis
  • Cultuur
  • Transformatie
  • Restauratie
  • Verduurzaming
  • Advies

BiermanHenket is sinds het begin intensief betrokken bij de herbestemming en restauratie van het zeventiende-eeuwse Kruithuis in 's-Hertogenbosch: eerst rondom de haalbaarheidsstudie, nu met een zorgvuldig, realistisch en doordacht ontwerp. Het markante en rijksmonumentale gebouw gaat daarmee, ruim vierhond jaar na de oorspronkelijke bouw, een nieuwe toekomst als vesting- en watermuseum tegemoet.

Het Kruithuis, het enige in Nederland bewaard gebleven kruitmagazijn uit de Tachtigjarige Oorlog, is een belangrijk rijksmonument. In het nieuwe vestingmuseum wordt het verhaal van de plek, de Tachtigjarige Oorlog en het beleg van ’s-Hertogenbosch in 1629 verteld. Daarnaast gaat het watermuseum onder auspiciën van UNESCO in op vier eeuwen inundatie om ’s-Hertogenbosch en fungeert de locatie als bezoekerscentrum van de Zuiderwaterlinie. De nieuwe museumfunctie wordt op een ingetogen wijze in het zeshoekige gebouw ingepast. De museale route maakt dan ook optimaal gebruik van de bestaande en nagenoeg ongewijzigde structuur: de hoofdentree blijft als zodanig in gebruik, de begane grond en verdieping bieden fraai zicht op de binnenplaats en blijven met elkaar in verbinding staan door de bestaande, historische wenteltrap. Nieuwe toevoegingen, zoals een transparante lift als extra verbinding tussen de twee verdiepingen, worden zo eigentijds en subtiel mogelijk ingepast in de unieke, historische context.

  • Ontwerp: 2016 - heden
  • Opdrachtgever: gemeente 's-Hertogenbosch, de Kring Vrienden van 's Hertogenbosch
  • Locatie: 's-Hertogenbosch
  • Oplevering: najaar 2023
1049
Archiefbeeld Kruithuis rond 1900

Het Kruithuis krijgt niet alleen nieuw perspectief door de herbestemming, maar wordt ook op het gebied van duurzaamheid toekomstbestendig. Het gebouw wordt voorzien van een duurzame klimaatinstallatie en de gebouwschil wordt op gepaste wijze geïsoleerd. Alle aanpassingen hiervoor zijn zorgvuldig en met respect voor het monument vormgegeven.

1160
Inkijkplattegrond begane grond

'Het gebouw wordt niet alleen herbestemd tot museum maar ook verduurzaamd: alle aanpassingen hiervoor zijn zorgvuldig en met respect voor het monument vormgegeven.'

1161
Ontwerpdoorsnede met zicht op de binnentuin
2531
Vooraanzicht