Sperwershof

's-Graveland
Sperwershof
  • Wonen
  • Verduurzaming
  • Nieuwbouw

Het landgoed Sperwershof kreeg een nieuwe eigenaar, die het landhuis en het park wilde aanpassen aan de tijd. BiermanHenket heeft samen met de eigenaar een plan gemaakt voor een verbouwing, waarbij duurzaamheid de leidraad is geweest.  

De buitenplaats Sperwershof is onderdeel van de reeks ’s-Gravelandse buitenplaatsen die aan het begin van de zeventiende eeuw is ontstaan na afgraving en ontginning van de zandgronden ten westen van Hilversum. In de 19e eeuw kwam het landgoed in handen van de familie Röell. Zij bouwen er een nieuw landhuis en laten Hendrik Copijn de tuinen ontwerpen in Engelse landschapsstijl. De familie Röell laat in 1951 het landhuis vervangen door een nieuw huis, evenals het koetshuis.

Het huidige landhuis, die op de locatie van het oorspronkelijke landhuis van Sperwershof staat, en een groot deel van de parkaanleg en de weilanden behorende bij de buitenplaats, zijn in 2019 aangekocht door een nieuwe eigenaar. Deze nieuwe eigenaar heeft bij Bierman Henket de opdracht neergelegd om het huidige huis te verbouwen en energieneutraal te maken. Daarnaast zijn er nog een aantal opdrachten in het park zoals het vervangen en verplaatsen van het zwembad, het bouwen van een nieuwe carport/ berging en het aanleggen  van een nieuwe moestuin met glazen kas.

  • Ontwerp: BiermanHenket
  • Opdrachtgever: Particulier
  • Locatie: 's-Graveland
2380
Plan Copijn (1888) - Herkomst reproductie Special Collections, Wageningen University & Research - Library

Het huidige landhuis bestaat uit een hoofdgebouw met daaraan enkele uitbouwen. Het is een relatief sober woonhuis met een kenmerkende dubbele hoge schoorsteen. Het huis is gebouwd op een oudere kelder, die nog in tact is en is verbonden met het twintigste eeuwse woonhuis. Het plan voor de modernisering van het woonhuis gaat uit van het behoud van de kenmerkende elementen van het bestaande woonhuis. 

Vanwege de slechte staat van de oude kelder en om geen concessies te doen aan de kwaliteit van het eindresultaat, is uiteindelijk  besloten om het landhuis volledig opnieuw op te bouwen. Een van de aanpassingen is het herontwerp van de nieuwe erkers aan het huis, die het huis meer openen en contact maken met het prachtige park. De bestaande uitbouwen zijn afgebroken en vervangen door een nieuwe, iets grotere uitbouw, die past bij het bestaande hoofdgebouw. De uitbouw is aan de noordzijde gepositioneerd om het huis af te schermen. De vleugel ligt aan de bosrand en houdt de zichtlijnen, die onderdeel zijn van het oorspronkelijke landschapsplan, vrij. Het zwembad is verplaatst, om het beter in te passen in de tuin.

2376
Impressie entreegevel
2375
Impressie tuingevel

Om het huis klimaatneutraal en zelfvoorzienend te maken zijn een aantal aanpassingen gedaan. Het bestaande huis is goed geïsoleerd. Er zijn nieuwe duurzame en energiezuinige installaties, waaronder een warmtepomp aangelegd. Op het dak van de zijvleugel en de carport komen in totaal 72 zonnepanelen, er worden 3 bodemlussen voor de warmtepomp geboord, 165m diep. Bij de renovatie is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame en biologisch verantwoorde materialen.

2381

De parkaanleg van Sperwershof is in 2002 aangewezen als rijksmonument, Bierman Henket heeft Karres en Brands gevraagd om een toekomstvisie voor de parkaanleg te maken en de gewenste bouwkundige onderdelen zorgvuldig in het park in te passen. Uitgangspunten van de toekomstvisie zijn het grotendeels behouden en versterken van de kwaliteiten van het plan Copijn uit 1888. Daarbij horen het behoud van de monumentale bomen en heesters en de karakteristieke padenstructuur en het herstellen van een aantal belangrijke zichtlijnen. In deze toekomstvisie is ook de behoefte aan privacy van de nieuwe bewoners meegenomen.

2379
Parkaanleg (terreinontwerp door Karres en Brands)

Project team

Meer informatie over dit project? Wij vertellen het u graag.