Sluiscomplex

Eefde
Sluiscomplex
  • Infrastructuur
  • Restauratie
  • Advies

De uitbreiding van sluiscomplex Eefde is onderdeel van grootschalige werkzaamheden aan de Twentekanalen. Vanwege de monumentale waarde van het sluiscomplex heeft BiermanHenket een cultuurhistorische verkenning geschreven en vervolgens is samen met MTD Landschapsarchitecten het esthetisch programma van eisen opgesteld. Sjoekie de Bijll Nachenius was namens BiermanHenket als adviseur ruimtelijke kwaliteit voor Rijkswaterstaat bij het proces betrokken.

Sluis Eefde werd in 1933 gebouwd naar het ontwerp van architect Dirk Roosenburg en heeft de status van rijksmonument. De sluis vormt de verbinding tussen de toen gegraven Twentekanalen en de IJssel. Naast de twee markante heftorens werden ook een dieselgemaal en een aflaat gebouwd op het sluiscomplex. Omdat de wachttijden voor de sluis te lang zijn geworden en één kolk op dit belangrijke knooppunt tussen de IJssel en de havens in Twente risicovol was, wordt in opdracht van Rijkswaterstaat een tweede diepere en grotere sluiskolk toegevoegd. De aanleg deze tweede sluiskolk betekent een verdubbeling van de schutcapaciteit en toegankelijkheid voor grotere schepen. Deze nieuwe kolk moest met de bijbehorende techniek en een nieuw bediengebouw zorgvuldig worden ingepast in het historisch sluisensemble en het omliggende landschap.

  • Ontwerp: Cultuurhistorische Verkenning Esthetisch Programma van Eisen 2011-2015
  • Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
  • Locatie: Eefde
  • Oplevering: Supervisie: 2016-2019 Oplevering: 2020
544
Overzicht sluiscomplex

Er wordt veel waarde gehecht aan de ruimtelijke en vormgevingskwaliteit. De omgeving voelt zich zeer betrokken bij de ontwikkelingen op het complex omdat ze dichtbij de sluis wonen, er dagelijks overheen rijden of omdat ze er graag komen: Eefde is trots op ‘haar’ sluis. Daarom heeft Rijkswaterstaat BiermanHenket de opdracht gegeven om op basis van een cultuurhistorische verkenning het Esthetisch Programma van Eisen voor uitbreiding van Sluis Eefde op te stellen. Hierin is de visie op de toekomst van Sluis Eefde vastgelegd, en zijn de kaders gesteld waarbinnen toekomstige ontwikkelingen de ruimte wordt geboden. Deze kaders hebben betrekking op de functionele, landschappelijke, monumentale en architectonische kwaliteit die wordt nagestreefd door Rijkswaterstaat: De scheepvaart kan vlot en veilig door beide sluiskolken; fietsers en autoverkeer kunnen veilig over de sluis rijden; de nieuwe kolk en bijbehorende techniek is zo ingepast dat de kwaliteit van karakteristieke heftorens en de gebouwen op de sluis wordt versterkt; na herinrichting van het landschap rondom de sluis is er ruimte voor recreatie en is er voldoende plek om van dichtbij het schutten in de oude en de nieuwe sluiskolk te kunnen volgen. Binnen deze ruimtelijke en landschappelijke kaders is door de opdrachtnemer L2T (Lock to Twente) het ontwerp gemaakt en wordt het werk uitgevoerd.

969
Concept uitbreiding sluis Eefde
968
De heftoren aan kanaalzijde

Vergelijkbare projecten

Meer informatie over dit project? Wij vertellen het u graag.