Renovatie woningen Simon van Slingelandtplein

Zwolle
Renovatie woningen Simon van Slingelandtplein
  • Wonen
  • Transformatie
  • Restauratie
  • Verduurzaming

Een complex van 148 woningen rond het Simon van Slingelandtplein in de wijk Dieze Oost in Zwolle is gerenoveerd en verduurzaamd voor woningcorporatie Deltawonen. De renovatie is uitgevoerd in een design en build constructie, samen met Bouwbedrijf Salverda en bestaat uit meerdere onderdelen.  

De wijk Dieze Oost is kort na WOII gebouwd en geldt als een typisch voorbeeld van wederopbouwarchitectuur: een stempelvormige stedenbouwkundige opbouw van bouwblokken in twee tot vier lagen met kap, kleine appartementen met portiekontsluiting, duplexwoningen en veel collectieve groenvoorzieningen. Zoals veel van deze wijken kent ook Dieze Oost sociale en economische problemen die versterkt worden door een slecht imago.

  • Ontwerp: 2010 - 2011
  • Opdrachtgever: DeltaWonen, Zwolle
  • Locatie: Zwolle
  • Oplevering: 2013
371
Simon van Slingelandplein

Door bouwkundige maatregelen zoals het isoleren van de kap, het na-isoleren van vloeren en spouwmuren, het vervangen van stalen kozijnen door renovatieprofielen met dubbel glas en het vervangen van installaties, is de energetische prestatie van de woningen sterk verbeterd. Door duplexwoningen en een deel van de appartementen samen te voegen zijn grotere en meer gedifferentieerde woningen ontstaan. Hierdoor is de aantrekkelijkheid voor nieuwe doelgroepen vergroot en heeft de wijk een meer stedelijk karakter gekregen. Een deel van de huurwoningen wordt na renovatie verkocht.

373
Gezinswoningen
374
Binnenterrein

Door duplexwoningen en een deel van de appartementen samen te voegen zijn grotere en meer gedifferentieerde woningen ontstaan. Hierdoor is de aantrekkelijkheid voor nieuwe doelgroepen vergroot en heeft de wijk een meer stedelijk karakter gekregen. Een deel van de huurwoningen wordt na renovatie verkocht. Met respect voor de bestaande stedenbouwkundige structuur, uitgaande van aanwezige ruimtelijke en architectonische kwaliteiten en inspelend op aanwezige sociaaleconomische potenties, is de wijk Dieze Oost een goed voorbeeld geworden van brede verduurzaming van een bestaande naoorlogse wijk.

375
Ontwerpschets Simon van Slingelandplein
376
Uitgebreide zone aan de achterzijde
377
Het plein in de winter

Vergelijkbare projecten

Meer informatie over dit project? Wij vertellen het u graag.