Park Vossenberg

Kaatsheuvel
Park Vossenberg
  • Zorg
  • Wonen
  • Transformatie
  • Interieur
  • Nieuwbouw

Op het zes hectare grote terrein van het voormalig missiehuis Sint Antonius aan de rand van Kaatsheuvel verrijst een hedendaags woonzorgcomplex voor ouderen met een (toekomstige) zorgvraag. Er komen 150 nieuwe, individuele appartementen. Van het bestaande verzorgingshuis is de kapel uit 1935 behouden en gerenoveerd als centrale ontmoetingsruimte. De appartementen worden gefaseerd gebouwd: de eerste fase met 89 nieuwbouw appartementen is opgeleverd en in gebruik genomen.

Park Vossenberg wordt een nieuw dorpshart. De schaal, verkaveling en materialisatie van de nieuwe bebouwing sluiten aan op de aangrenzende lintbebouwing en het historische dorpskarakter. Waardevolle landschappelijke elementen zoals de kapel, een historische begraafplaats en een bidlaantje worden ge├»ntegreerd in het ruimtelijk plan. De appartementen zijn herkenbaar door een gevarieerde, zorgvuldige materialisatie en unieke elementen zoals een persoonlijke vitrine naast de voordeur. In het gebouw worden ook diverse ontmoetingsruimtes, hotelkamers, een ruimte voor fysiotherapie inclusief snoezelbadkamer en kantoren ondergebracht.

  • Ontwerp: 2016-heden
  • Opdrachtgever: Zorggroep Elde Maasduinen
  • Locatie: Kaatsheuvel
  • Oplevering: kapel: 2019; bouwdeel 1: 2020; bouwdeel 2, 3 en 4: ntb; terrein: gefaseerd;
927
Overzicht complex
1134
Zicht op nieuwbouw, grenzend aan het bidlaantje
1320
Zicht op de nieuwbouw met binnentuin
1319
Entreezijde
1318
Detail balkon
1136
Trappenhuis
1120
Corridor met entrees van appartementen
1138
Interieur appartement onder kap

In Park Vossenberg woon en leef je zelfstandig, met alle zorg die nodig is dichtbij. Door middel van domotica (dwaaldetectie) kan de vrijheid en veiligheid gewaarborgd worden. Zo kan de vrijheid en de leefcirkel van dementeren zo lang mogelijk zo groot mogelijk blijven. Daarnaast zijn in de routing diverse beleefplekken ge├»ntegreerd om mensen te stimuleren tot bewegen, ontdekken en ontmoeten. 

De kapel is het kloppend hart van het nieuwe woonzorgcomplex, maar heeft ook nadrukkelijk een sociaal-culturele functie in de wijdere omgeving. Er is ruimte voor ontmoeting en ontspanning, voor een hapje en een drankje, voor bijeenkomsten en voorstellingen. In de gevel zijn een aantal doorgangen naar het nieuw ontworpen plein naast de kapel gemaakt.

In samenwerking met de verschillende projectpartners is een vernieuwend duurzaamheidsconcept ontwikkeld. Op het terrein is een bestaande bijgebouw herbestemd als energiehuis.  Het energiehuis regelt de balans in de warmte-koudeopslag en voorziet de verschillende gebouwdelen van benodigde warmte en koelte. Het concept gaat uit van een all-electric bouwplan met behulp van zonnepanelen op de vlakke daken voor elektra opwekking, warmte-koudeopslag, warmtepompen, warmteterugwinning en biodynamische LED-verlichting.

173
1317
Corridor

Kapel voor-na

Kapel voor-na
Kapel voor-na
Oorspronkelijke situatie
Situatie na herbestemming
177
Podium ontmoetingsruimte
178
Ontmoetingsruimte

"Na de herbestemming van de kapel, is nu de volgende fase in aanbouw: de nieuwbouw van Park Vossenberg als een nieuw dorpshart in het groen. Een plek om te wonen, elkaar te ontmoeten en dingen te ondernemen."

Yvonne Segers-Van Wilderen, architect en partner
174
Ontmoetingsruimte
181
Herbestemde kapel

Vergelijkbare projecten

Meer informatie over dit project? Wij vertellen het u graag.