2346
  • Zorg
  • Wonen
  • Verduurzaming
  • Nieuwbouw

Aan de Dommel in Boxtel is in de loop der jaren het voormalige ziekenhuisterrein uitgegroeid tot een groot zorgcomplex van meerdere aaneengeschakelde gebouwen. Voor Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) hebben wij een visie opgesteld waarbij de grote schaal, die niet bij het dorpse karakter van Boxtel past, wordt vervangen door kleinschaliger wonen in het groen. Het idee is dat er ruimtes in het groen ontstaan – groenkamers – waar de mensen kunnen wonen, ontmoeten en ontspannen.

Het plan is om separate bouwvolumes te bouwen, voor in totaal circa 90 bewoners, waarbij 2 doelgroepen gehuisvest worden: dementie en een zwaardere klasse dementerende met onbegrepen gedrag. Het ontwerp is zo ingericht dat er een flexibiliteit is in het plaatsen van 1 van de 2 doelgroepen

Het ontwerp moet resulteren in een toekomstig kwalitatief hoogwaardig definitief ontwerp waar allereerst ZGEM maar ook al haar stakeholders (zoals gemeente, omwonenden, belangenverenigingen etc.) een positief standpunt voor innemen.  De intentie van het plan is om tot een gestandaardiseerd ontwerp van een tuinvilla te komen. Daarmee kan in samenwerking met een leverancier een modulair systeem worden ontwikkeld zodat de best passende bouwmethodiek en -systematiek kan worden gekozen.

Het circulair en biobased bouwen zijn principes die ZGEM graag nastreeft waarbij de woon- en belevingskwaliteiten voor de bewoners, medewerkers en bezoekers altijd de prioriteit behouden. Een nieuw thuis in Boxtel aan het Dommeldal.

  • Ontwerp: 2021, 2022
  • Opdrachtgever: Zorggroep Elde Maasduinen
  • Locatie: Boxtel
  • Oplevering: DO 2022
Meer informatie over dit project? Wij vertellen het u graag.