Park Vossenberg nadert oplevering

Park Vossenberg nadert oplevering

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de oplevering van de negenentachtig nieuwe woonzorgappartementen voor Park Vossenberg in Kaatsheuvel.

De nieuwbouw is zorgvuldig ingepast in een kleinschalige, dorpse context. De architectuur, grotendeels gematerialiseerd in baksteen, houten gevelbekleding en metalen balustrades, is ontworpen als een vertaling van een moderne boerderij met traditionele materialen waar ouderen met een zorgvraag kunnen wonen in een parkachtige, lommerrijke omgeving. Het park is openbaar: zo blijven de bewoners zichtbaar onderdeel van de sociale structuur. De eerder door BiermanHenket getransformeerde kapel fungeert als hart van de locatie. Door de situering van de nieuwe volumes ontstaat een straat tussen de kapel en de nieuwbouw. Dit straatje zet de zichtlijn voort die vanaf de oude bidlaan - een rij van oude eiken doet daar nog aan herinneren - te ervaren is. Het terrein rondom wordt binnenkort opnieuw ingericht: belangrijke bomen blijven behouden en gaan deel uitmaken van gemeenschappelijke tuinen, terrassen en kerkplein voor de bewoners én voor het dorp.

“Het is mooi om te zien dat het idee waarmee we de nieuwbouw ontworpen hebben nu samen komt. We wilden de nieuwbouw aan laten sluiten bij de tegenovergelegen kapel. Hiervoor hebben we gekozen voor een palet wat matched bij de toegepaste bakstenen van de kapel. Bij een rondgang rondom de nieuwbouw blijft de klokkentoren van de kapel grotendeels boven de daken als oriëntatiepunt te zien. De balustrades, voorzien van een patroon in geperforeerd staal, bieden bescherming voor de bewoners vanaf het balkon maar geven nog steeds een transparant gevoel. Het patroon is een grafische vertaling van het silhouet van de bomen in het park. Bij direct zonlicht projecteert het bovendien een bijzonder effect van licht en schaduw op de gevels,” licht architect-partner Yvonne Segers van Wilderen toe. In het najaar zullen de eerste bewoners er hun intrek nemen.

996
Visualisatie Park Vossenberg in vogelvluchtperspectief
1077
Zicht vanaf balkons op de kapel
1078
Detail balkon

"De balustrades, voorzien van een patroon in geperforeerd staal, bieden bescherming voor de bewoners vanaf het balkon maar geven nog steeds een transparant gevoel."

Yvonne Segers-Van Wilderen, architect-partner
1076
Appartementen vanuit de bidlaan
1075
Interieur appartement
1085
Beeld van entreezijde voor verwijdering bouwhekken
450
Ontmoetingsruimte in de kapel