Start werkzaamheden

sluiscomplex Eefde
Start werkzaamheden

Start werkzaamheden sluiscomplex Eefde

De projecten die Rijkswaterstaat de komende jaren op de kanalen uitvoert zorgen voor een vlotte en veilige doorvaart op de Twentekanalen. De verwachting is dat betere bereikbaarheid voor de scheepvaart een flinke economische groei in de regio teweeg zal brengen.
BiermanHenket is als adviseur ruimtelijke kwaliteit in opdracht van Rijkswaterstaat betrokken bij de uitbreiding en renovatie van het sluiscomplex.

Sluis Eefde werd in 1933 gebouwd naar ontwerp van architect Dirk Roosenburg en heeft de status van rijksmonument. Daarom moeten de nieuwe sluiskolk en bijbehorend bedieningsgebouw zorgvuldig worden ingepast in het historisch sluisensemble.
BiermanHenket heeft in 2012 een cultuurhistorische verkenning verricht en vervolgens samen met MTD Landschapsarchitecten het esthetisch programma van eisen geschreven. Sjoekie de Bijll Nachenius is namens BiermanHenket lid van het kwaliteitsteam sluiscomplex Eefde.

544