Finesse

Start bouw duurzame huisvesting
Finesse

Start bouw duurzame huisvesting Finesse

Het ontwerp speelt in op de verschillende functies die hier gecombineerd worden. Het werken is grotendeels op de eerste verdieping gesitueerd, waar een fraai zicht over het tegenovergelegen groen en water aanwezig is. De showroom is gericht op een hoek, zodat de transparante gevel vanaf straatniveau een optimale inkijk biedt. De architectuur kenmerkt zich door een ritmische hoofdstructuur van gelamineerde, houten spanten. Voor de buitengevel wordt, naast een verdiepte glazen vliesgevel, gebruik gemaakt van gevarieerde geprofileerde gevelbeplating.

Bovendien speelt ook duurzaam bouwen een belangrijke rol. Projectarchitect Joep van As licht toe: "Duurzaamheid komt op verschillende manieren tot uiting in het ontwerp.
We hebben de bouwstructuur op dusdanige wijze ontworpen, zodat de houten constructie en gevels optimaal demontabel zijn. Ook is het gebouw zo opgezet, dat het flexibel indeelbaar is voor toekomstig en wellicht veranderend gebruik; dat geldt overigens ook voor de toegepaste installaties. Waterbuffering bevindt zich op eigen terrein, waar het parkeren op semiverhard oppervlak een onderdeel van is. Daarnaast is het dak voorzien van zonnepanelen, waardoor het gebouw voor een deel in zijn eigen energiebehoefte kan voorzien."