Gerenoveerde Anne Frank Huis

geopend
Gerenoveerde Anne Frank Huis

Opening gerenoveerde Anne Frank Huis

Bij een eerdere uitbreiding in 1999 (door Benthem Crouwel architecten) werd nog uitgegaan van circa 500.000 bezoekers. Aanpassing van het museum was dus nodig, zonder het authentieke karakter van het achterhuis aan te tasten.

Zo is de entree aanzienlijk uitgebreid en verplaatst naar de Westermarkt, met banken op straat en aparte toegangen voor personeel, groepen en bezoekers met e-tickets. De nieuwe entreehal (met een geavanceerd toegangssysteem) is verdiept aangelegd rond een centrale garderobe en kassa, waardoor bezoekers beter hun weg vinden. Museumwinkel, museumcafé, kantoren en educatieve ruimtes zijn verplaatst en opnieuw ontworpen. De uitgang is verlegd naar de Prinsengracht.

Voor de vernieuwingen werden onder andere de HAT-eenheden boven Prinsengracht 267 aangekocht en verbouwd. Het naastgelegen 17e-eeuwse grachtenpand aan Prinsengracht 265 werd gerestaureerd en kreeg extra museale ruimten. Het oorspronkelijke achterhuis (Prinsengracht 263) bleef ongewijzigd.

Ook de route is veranderd: de start is explicieter vormgegeven en leidt nu naar de expositie via een glazen omloop in de tuin. De route is bovendien verlengd, met trappen en nieuwe, geschakelde museale ruimten. Het eindpunt van de route, de Dagboekzaal, is opnieuw vormgegeven.

Revisie van de technische installaties en beveiliging in de historische panden was een complexe uitdaging; BiermanHenket is erin geslaagd deze te vernieuwen en onzichtbaar in de monumentale interieurs te integreren.

Met deze aanpassingen en een nieuw tentoonstellingsconcept (door Dagmar en Georg von Wilcken en Wim de Bell) worden bezoekers nu nog beter geïnformeerd over de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging. En kan het museum dieper ingaan op de onderduikgeschiedenis en het leven van Anne Frank. Met behoud van het oorspronkelijke doel: ervaring en betekenis.

Na twee jaar vernieuwingswerkzaamheden is het Anne Frank Huis klaar voor een nieuwe generatie bezoekers.

470
466
469
472
471
475