Nieuwbouw Park Vossenberg in gebruik genomen

Nieuwbouw Park Vossenberg in gebruik genomen

De bewoners van Park Vossenberg in Kaatsheuvel hebben hun intrek genomen in de nieuwbouw. BiermanHenket ontwierp voor deze tweede fase van de gebiedstransformatie negenentachtig zorgappartementen die passen bij het karakter van de plek en van het dorp.

Op het zes hectare grote terrein aan de rand van Kaatsheuvel is een hedendaags wooncomplex voor ouderen met een zorgvraag gebouwd, waar BiermanHenket al eerder een kapel uit 1935 transformeerde tot centrale ontmoetingsruimte. Park Vossenberg biedt bewoners een veilige en vertrouwde plek om te wonen, waar zorg en hulp aanwezig is. De negenentachtig zorgappartementen zijn er voor bewoners met een lichte tot zware zorgbehoefte, waarnaast er ook vier woningen voor kort verblijf en algemene ruimtes voor recreatie en zorgverlening gerealiseerd zijn. Het zorgconcept is tot stand gekomen na intensief overleg met de opdrachtgevers, bewoners en personeel, maar ook met psychologen en direct betrokken familie van de bewoners. Hierdoor zijn naast een thema per ontmoetingsruimte, belevingsplekken in de route ingepast. Door optimaal gebruik te maken van de locatie ontstaat er een logische oriëntatie: door middel van daglicht, zicht op het park of de binnentuin en zicht op de kapel. De inzet van nieuwe techniek in domotica maakt het dat er een maximale bewegingsvrijheid per bewoner georganiseerd kan worden.

Waardevolle landschappelijke elementen zoals een historische begraafplaats en het bidlaantje met monumentale bomen zijn geïntegreerd in het ruimtelijk plan. Het nieuwbouwvolume is zorgvuldig vormgegeven om aan te sluiten bij de dorpse context: de negenentachtig zorgappartementen zijn ingepast in een gevarieerd volume met binnentuin, een traditionele kap en detailleringen zoals schoorstenen. Het warme metselwerk dat is geïnspireerd op de kleur van de tegenover gelegen kapel zorgt voor een harmonieuze samenhang.

Samen met verschillende projectpartners is een vernieuwend duurzaamheidsconcept ontwikkeld. Het gebouw is all-electric en voorzien van een zonnepark voor de eigen opwekking van energie. In de nieuwbouw wordt koeling en verwarming geregeld via warmte-koudeopslag. De installaties zijn geplaatst in een bestaand bijgebouw, wat is herbestemd als energiehuis. Inmiddels is ook gestart met de aanleg van de gezamenlijke, groene binnentuin. Binnenkort wordt begonnen met de realisatie van een park, grenzend aan het complex. Nieuwe elementen als een grote weide, visvijver, moestuinen en boomgaarden maken daar onderdeel van uit.

1099
Zicht op de kapel en de nieuwbouw
1121
Hoofdentree (beeld: Studio Poot)

'Het zorgconcept is tot stand gekomen na intensief overleg met de opdrachtgevers, bewoners en personeel, maar ook met psychologen en direct betrokken familie van de bewoners.'

1120
Corridor (beeld: Studio Poot)
1103
Corridor met de voordeuren van de appartementen (beeld: Studio Poot)
1104
Interieur van een appartement (beeld: Studio Poot)
1101
Het trappenhuis bij de entree (beeld: Studio Poot)

´Waardevolle landschappelijke elementen zoals een historische begraafplaats en het bidlaantje met monumentale bomen zijn geïntegreerd in het ruimtelijk plan.´

927
Vogelvluchtimpressie van Park Vossenberg