Nieuw project gestart: Haalbaarheidsstudie herbestemming en verduurzaming A.H. Gerhardhuis

Nieuw project gestart: Haalbaarheidsstudie herbestemming en verduurzaming A.H. Gerhardhuis

Woonzorg Nederland heeft ons gevraagd om een haalbaarheidsstudie met meerdere scenario’s uit te voeren, voor de herbestemming van het gemeentelijk monument en het verduurzamen voor de komende 50 jaar van het bijzondere A.H. Gerhardhuis in Amsterdam.

 Van 1959 tot 2013 is het gebouw in gebruik geweest als rusthuis voor humanistische (niet religieuze) bejaarden. In 2011 is het gebouw een gemeentelijk monument geworden, sinds 2015 is het tijdelijk in gebruik als jongeren huisvesting en bedrijfsverzamelgebouw.

Het A.H. Gerhardhuis aan de Slotermeerlaan in Amsterdam-West is een herkenbaar kind van de jaren vijftig, waarin bejaardenhuizen een van grote opgaven waren voor bekende architecten. De meeste initiatieven voor ouderenhuisvesting kwamen van particuliere, vaak voor dit doel opgerichte stichtingen, met meer sociale motieven dan een winstoogmerk. Het humanistische A.H. Gerhardhuis was het eerste in zijn soort, ontwikkelt voor De Nederlandse Centrale voor Huisvesting van Bejaarden (NCHB).

De kamers in de ouderenzorg waren toendertijd waren vaak vrij klein, zo ook in het Gerhardhuis. Dit kwam door economische beperkingen. Er werd geredeneerd dat de vierkante meters van de, zeer waardevol geachte, gemeenschappelijke ruimten in mindering gebracht konden worden op de afmetingen van de privékamers..

In het Gerhardhuis zijn dan ook meerdere grote en kleine aularuimten, die ooit o.a. gebruikt werden voor ontmoeten, lunch, maar ook voor uitvaartdiensten.

 De studie zal dit jaar afgerond zijn zodat in het voorjaar van 2024 met een voorlopig ontwerp gestart kan worden.

2521