Mariënburg Walpoort en Van Lanschot in uitvoering

Mariënburg Walpoort en Van Lanschot in uitvoering

De renovatie van het in de Bossche binnenstad gelegen Walpoort en Van Lanschot is volop in uitvoering. Beide gebouwen zijn onderdeel van het monumentale kloostercomplex Mariënburg waarvan een groot deel eerder door BiermanHenket getransformeerd is. Zowel het Middeleeuwse bouwdeel Walpoort als het negentiende-eeuwse Van Lanschot gaan kantoren huisvesten.

Met dateringen die teruggaan tot maar liefst de vijftiende eeuw, is Walpoort het oudste bouwdeel binnen het monumentale kloostercomplex. Gebouwd als kapel, heeft Walpoort sindsdien verschillende functies gehad. In de dertiger jaren van de vorige eeuw is het Middeleeuwse volume voorzien van een nieuwe, tweede verdieping en kap. Vanaf de zeventiger jaren is het gebouw in gebruik als kantoor, waarbij een aantal verstorende elementen binnen de historische structuur en het interieur zijn aangebracht.

Het nieuwe ontwerp grijpt terug op een oorspronkelijke verbinding: een bestaand trappenhuis ontsluit het bouwdeel Walpoort met het getransformeerde kloostercomplex. De structuur die vanaf begin twintigste eeuw aanwezig was wordt hiermee hersteld. Elementen zonder historische waarde, waaronder een trappartij en verschillende vloer- en plafondafwerkingen, worden verwijderd. Historisch waardevolle vloerafwerkingen zoals oregon pine en terrazzo worden gerestaureerd en blijven in het zicht. Nieuwe stalen puien zorgen voor een hoogwaardige hoofdentree. Binnen de renovatie maakt ook verduurzaming onderdeel uit van het ontwerp. Nieuwe installaties, zorgvuldig geïntegreerd in de kap, worden gekoppeld aan de centrale WKO van het complex en zorgen ervoor dat het gebouw na renovatie volledig gasloos zal zijn. Stalen achterzetramen brengen een verbetering in isolatiewaarde en laten het monumentale gevelbeeld intact.

Bouwdeel Van Lanschot blijft in hoofdstructuur vrijwel ongewijzigd, al zorgt een ingetogen ingreep voor een verbeterde verbinding en optimale routing tussen Van Lanschot en het hoofdgebouw. De volledige kap wordt geïsoleerd en voorzien van stalen dakramen, passend bij de monumentale beeldwaarde. Naast een volledige renovatie van het interieur, worden corridors in oude glorie hersteld en krijgen allure terug door het toepassen van een carrara-marmer vloerafwerking.

De renovaties van beide bouwdelen zorgen niet alleen voor een ruimtelijke connectie met het hoofdgebouw waar Jheronimus Academy of Data Science gevestigd is, maar voorzien ook in de grote vraag naar huisvesting van Data Science gerelateerde bedrijven.

1042
Inkijkplattegrond volledig complex

Mariënburg Walpoort voor-na

Mariënburg Walpoort voor-na
Mariënburg Walpoort voor-na
Oude situatie
Nieuwe situatie
1029
Beeld Walpoort eind jaren veertig
1025
Zicht op voorgevel Van Lanschot, rechts het hoofdgebouw
1026
Interieur Van Lanschot gestript