Kentalis verkoopt voormalig hoofdgebouw aan BPD

Kentalis verkoopt voormalig hoofdgebouw aan BPD

Historisch monument wordt centraal hart voor duurzaam wonen en werken

 

Team BPD – DELVA – BiermanHenket – BOEI wint de verkoopprocedure voor de transformatie van het Hoofdgebouw van Kentalis en haar omliggende terreinen in Sint-Michielsgestel. In nauwe samenwerking met Kentalis en de gemeente Sint-Michielsgestel wordt gewerkt naar het ‘Domein aan de Dommel’: een prachtige leef- en woongemeenschap met betaalbare en duurzame koop- en huurwoningen en passende (commerciële) voorzieningen binnen een bijzondere landschappelijke omgeving van de Dommelvallei.

“Het hoofdgebouw is onlosmakelijk verbonden met Sint-Michielsgestel”, zegt Frans van den Boomen, ontwikkelingsmanager BPD regio Zuid. “Dat was zo in het verleden en zal ook in de toekomst zo blijven. Ons voorstel is dan ook om dit prachtige hoofdgebouw een nieuw leven te geven, zodat het ook straks het centrale hart is van het vernieuwde gebied. We verduurzamen het gebouw en maken het geschikt om in te wonen en te werken, met de benodigde voorzieningen. We hechten grote waarde aan een inclusieve maatschappij en daarom willen we zorgen voor een goede harmonie met onze bijzondere buren en het terrein waarop zij wonen en leren. Daarnaast zijn we er trots op dat we met de herbestemming van het gebouw ook de kwaliteit van het terrein versterken.” In het najaar worden omwonenden en andere belanghebbenden uitgenodigd om mee te denken over de verdere invulling van de plannen.  

“We hebben kennisgenomen van de voorgenomen verkoop”, aldus Lianne van der Aa, wethouder van Sint-Michielsgestel. “We kijken uit naar de verdere toelichting van de plannen en naar een goede samenwerking in de transformatie van het gebied.”

Herontwikkeling terrein

Behalve het voormalige hoofdgebouw verkoopt Kentalis ook een deel van het naastgelegen terrein aan BPD. Het hoofdgebouw en totale terrein zijn te groot geworden voor de activiteiten die Kentalis in Sint-Michielsgestel wil handhaven. Op het deel van het terrein dat in bezit blijft van Kentalis, worden momenteel aanpassingen gedaan zodat het een fijne en beschermde omgeving blijft voor wonen, dagbesteding en onderwijs.

Lees het volledige persbericht op de website van Kentalis.

2511