Hotel in WTC Rotterdam geopend

Hotel in WTC Rotterdam geopend

BiermanHenket werkt aan de fasegewijze revitalisatie van WTC Rotterdam. Eerder zijn onder meer congreszalen, kantoren en de hoofdentree gerevitaliseerd, sinds kort is ook het hotel opgeleverd en geopend!

Het hotel in WTC Rotterdam is gelegen op de hoek Meent en Rodezand. Het hotel telt 168 kamers in tien verschillende types. De kamers variëren in grootte, ligging en oriëntatie. Naast hotelkamers bevat het hotel een entree, lobby en verkeersruimtes. “Het hotelconcept is gericht op de zakelijke gebruiker. De opening van het hotel is dan ook een logische vervolgstap op de revitalisatie van het monumentale WTC Rotterdam tot levendig gebouwcomplex, waar een mix aan voorzieningen - van congreszalen, horeca tot sportfaciliteiten - te vinden zijn. Daar werken we al langere tijd intensief aan,” licht Janneke Bierman toe.

Het hotel is secuur in het monumentale gebouw ingepast. De bestaande monumentale onderdelen zijn behouden. Het interieur van de gebouwdelen was in de loop der jaren aangetast in monumentale waarde en uitstraling en is bij de realisatie van het hotel zoveel mogelijk teruggebracht. Originele deuren zijn hergebruikt en monumentale trappenhuizen zijn gerevitaliseerd. De voorheen gesloten entree op de hoek is vernieuwd en weer in gebruik genomen om bij te dragen aan een levendige plint van het gebouwcomplex. Eerder werd de revitalisatie van de gevels al afgerond. Er zijn nieuwe puien ontworpen die geïnspireerd zijn op de oorspronkelijke detaillering en tegelijkertijd voldoen aan hedendaagse duurzaamheidseisen.

1167
Interieur lobby (ontwerp inrichting B+B Interieurarchitectuur) met fraai zicht op de Rotterdamse binnenstad. Fotografie Gerrit Vermeulen

'Het hotel is secuur in het monumentale gebouw ingepast. De bestaande monumentale onderdelen zijn behouden. Het interieur van de gebouwdelen was in de loop der jaren aangetast in monumentale waarde en uitstraling en is bij de realisatie van het hotel zoveel mogelijk teruggebracht.'

1168
Inkijkplattegrond hotelverdieping
1169
Interieur hotelkamer (ontwerp inrichting B+B Interieurarchitectuur). Fotografie Gerrit Vermeulen
1170
WTC Rotterdam op de hoek Meent en Rodezand. Fotografie Gerrit Vermeulen