Herontwikkeling Wolvenplein Utrecht gewonnen

Herontwikkeling Wolvenplein Utrecht gewonnen

De verkoop en herontwikkeling van de penitentiaire inrichting aan het Wolvenplein in Utrecht is gegund aan gebiedsontwikkelaar AM, waarvoor BiermanHenket het ontwerp heeft gemaakt in nauwe samenwerking met Karres en Brands. Het markante voormalige gevangeniscomplex wordt getransformeerd tot een bijzondere mix van wonen, werken en horeca.

Het monumentale complex heeft haar oorspronkelijke functie verloren en krijgt met de verkoop door het Rijksvastgoedbedrijf een nieuwe eigenaar, na een voorselectie op kwaliteit van de plannen voor herontwikkeling. De voormalige gevangenis wordt zoveel mogelijk in zijn waarde gelaten; de kenmerkende cellenstructuur, de galerijen en de vleugels van het complex blijven in het ontwerp herkenbaar. Naast een mix van functies, waaronder woningen in het sociaal en middensegment, horeca en werken voorziet het plan in een openbare wandelroute over het terrein. 

“Deze fraaie plek aan de rand van de historische binnenstad van Utrecht krijgt een prachtige nieuwe toekomst. Het wordt een levendig complex voor de bewoners van Wolvenplein én voor de inwoners van Utrecht,” lichten Janneke Bierman en Joep van As toe. “Naast het bewaren van de historische sfeer van deze bijzondere plek, wordt ze geopend en vergroend. We zijn trots op het winnen van deze herontwikkeling en kijken uit naar de verdere samenwerking met alle partijen om hier iets bijzonders van te maken. Wolvenplein gaat hiermee een nieuwe en duurzame toekomst tegemoet!”

1179
Impressie van een binnentuin met historische bebouwing (rechts) en nieuwbouw (links)

'Het wordt een levendig complex voor de bewoners van Wolvenplein én voor de inwoners van Utrecht.'

1184
Impressie op binnentuin
1181
Historisch beeld
1182
Vogelvluchtperspectief bestaande situatie