Gemeenteraad stemt in met herbestemming Kruithuis tot vesting- en watermuseum

Gemeenteraad stemt in met herbestemming Kruithuis tot vesting- en watermuseum

De afgelopen jaren is BiermanHenket intensief betrokken geweest bij de haalbaarheidsstudie naar de herbestemming en restauratie van het zeventiende-eeuwse Kruithuis. De gemeenteraad van ’s Hertogenbosch oordeelt positief over deze plannen: het markante en rijksmonumentale gebouw gaat daarmee, ruim vierhonderd jaar na de oorspronkelijke bouw, een nieuwe toekomst als vesting- en watermuseum tegemoet!

In het nieuwe vestingmuseum wordt het verhaal van de plek, de Tachtigjarige Oorlog en het beleg van ’s-Hertogenbosch in 1629 verteld. Daarnaast gaat het watermuseum onder auspiciën van UNESCO in op vier eeuwen inundatie om ’s-Hertogenbosch en fungeert de locatie als bezoekerscentrum van de Zuiderwaterlinie. Het Kruithuis, het enige in Nederland bewaard gebleven kruitmagazijn uit de Tachtigjarige Oorlog, is een belangrijk rijksmonument. 

BiermanHenket heeft in nauwe samenwerking met de Kring Vrienden en de gemeente ‘s-Hertogenbosch gewerkt aan een zorgvuldig, realistisch en doordacht casco ontwerp. Daarmee kan het Kruithuis herbestemd en gerestaureerd worden tot een publieksgebouw. De nieuwe museumfunctie wordt op een ingetogen wijze in het monumentale, zeshoekige gebouw ingepast. De museale route maakt dan ook optimaal gebruik van de bestaande en nagenoeg ongewijzigde structuur: de hoofdentree blijft als zodanig in gebruik, de begane grond en verdieping bieden fraai zicht op de binnenplaats en blijven met elkaar in verbinding staan door de bestaande, historische wenteltrap. Nieuwe toevoegingen, zoals een transparante lift als extra verbinding tussen de twee verdiepingen, worden zo eigentijds en subtiel mogelijk ingepast in de unieke, historische context.

Het Kruithuis krijgt niet alleen nieuw perspectief door de herbestemming, maar wordt ook op het gebied van duurzaamheid toekomstbestendig. Het gebouw wordt voorzien van een duurzame klimaatinstallatie en de gebouwschil wordt op gepaste wijze geïsoleerd. Alle aanpassingen hiervoor zijn zorgvuldig en met respect voor het monument vormgegeven. 

1050
Inkijkplattegrond begane grond
1051
Doorsnede met het interieur en de binnenplaats zichtbaar
1049
Historisch beeld voorgevel Kruithuis