Eerste panlegging Park Vossenberg

Eerste panlegging Park Vossenberg

De eerste panlegging voor de nieuwbouw van de negenentachtig zorgappartementen in Kaatsheuvel is begin november gevierd met de bewoners, personeel en bouwers.  De contouren van het zorgvuldig in het dorp ingepaste plan zijn inmiddels goed zichtbaar. De onlangs verbouwde kapel wordt goed gebruikt en vormt nu al het hart van het vernieuwde terrein.

In opdracht van Zorggroep Elde Maasduinen heeft BiermanHenket het ontwerp gemaakt voor een nieuw concept voor wonen en zorgverlening voor mensen met een zware of lichte zorgvraag op Park Vossenberg in Kaatsheuvel. Naast het ontwerp verzorgt BiermanHenket ook de directievoering.

Park Vossenberg is een 6 ha groot terrein dat al in gebruik was als zorglocatie. Er stond een aantal gebouwen waarvan uiteindelijk alleen de kapel behouden blijft. De andere bouwdelen zullen gefaseerd gesloopt worden. De hoofdstructuur van het park is gehandhaafd, evenals de kernwaarden van het terrein: de zichtbare geschiedenis, zoals de bidlaan met aan twee zijden bomen, de begraafplaats achterin het terrein, de volkstuinen als functie en de belangrijke bomen zullen blijven.

995
Nieuwbouw (rechts) in uitvoering in combinatie met de herbestemde kapel (links)
996
Ontwerp Park Vossenberg in vogelvlucht
926
Impressie entree
997
Impressie binnentuin