Duurzame nieuwbouw voor woonzorgaanbieder Het Laar

Duurzame nieuwbouw voor woonzorgaanbieder Het Laar

BiermanHenket ontwerpt de nieuwbouw van zeventig zorgappartementen voor Het Laar in Tilburg.

Nadat eerder een selectie voor het ontwerp werd gewonnen, wordt nu gestart met het voorlopig ontwerp. Woonzorgaanbieder het Laar wenst circa zeventig bestaande zorgappartementen te behouden door deze te verplaatsen naar de geplande nieuwbouw, verbonden met het bestaande gebouwensemble.

Waar duurzaamheid in materiaalgebruik en gebouwontwikkeling de aandacht heeft, speelt ook flexibiliteit een grote rol. Hierdoor kan de nieuwbouw bij een mogelijk toekomstig veranderende vraag zich aanpassen. Ook wordt in de nieuwe locatie in het faciliteitenniveau maximaal ingespeeld op de steeds complexer wordende zorg- en ondersteuningsvraag. In het ontwerp worden meerdere voorzieningen gerealiseerd, die voor de bewoners bijdragen aan ontmoeting en beweging.

Het nieuwe volume krijgt een eigentijdse verschijningsvorm en wordt ingepast tussen te behouden, waardevolle bomen in een parkachtige omgeving. De zeventig geplande woonzorg appartementen krijgen een gemiddelde oppervlakte van vijftig vierkante meter. In het voorjaar van 2021 zal worden gestart met de bouw.

1052
Schetsmatige impressie van de nieuwbouw
1054
Ligging van het bestaande complex met de beoogde nieuwbouw