De Nieuwe Ooster

wint Gouden Piramide 2014
De Nieuwe Ooster

De Nieuwe Ooster wint Gouden Piramide 2014

Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakte de winnaar van de Gouden Piramide 2014 bekend. De Nieuwe Ooster krijgt de prijs voor de meerjarige restauratie van het park en de gebouwen. De Gouden Piramide werd in het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Den Haag in ontvangst genomen door Marie-Louise Meuris, directeur van De Nieuwe Ooster. Naast een trofee bestaat de prijs uit een geldbedrag van 50.000 euro en een architectuurplaquette.

Het eerste deel van de begraafplaats werd in 1889 is aangelegd naar een ontwerp van landschapsarchitect Leonard Springer. In 2001 werd begonnen met een omvangrijke restauratie en vernieuwing, die in 2014 grotendeels is voltooid. Cruciaal bij de planontwikkeling was het ontwerp waarmee Karres en Brands landschapsarchitecten de prijsvraag won voor een nieuw asbestemmingsgebied. In dat ontwerp lag tevens een visie voor het hele gebied besloten, waarbij het meest recente deel van De Nieuwe Ooster was aangewezen voor nieuwe ontwikkelingen. Naar analogie van een 'streepjescode' werd deze zone opgedeeld in evenwijdige stroken die ruimte bieden aan de meest uiteenlopende manieren om overledenen te gedenken.

Het entreegebied is flink onder handen genomen door Bierman Henket architecten; hier lag de nadruk op het herstellen van de oorspronkelijke kwaliteit. Latere toevoegingen zijn verwijderd en de uit 1939 daterende aula is gerestaureerd en uitgebreid met een nieuw crematorium.

De restauratie en vernieuwing van De Nieuwe Ooster laten volgens de jury zien hoe belangrijk het kan zijn dat een vastberaden opdrachtgever visionaire ontwerpers ertoe brengt uit een opgave te halen wat erin zit. (…) Gedurende de vele jaren die het proces omspant, bleef [directeur] Meuris een opdrachtgever die vasthoudend was als dat nodig was, en tegelijk ontvankelijk op momenten dat zich kansen voordeden. (…) Visie, vasthoudendheid, maar ook 'het zich niet laten opsluiten in een blauwdruk'. Het zijn ingrediënten die van de restauratie en vernieuwing van De Nieuwe Ooster een prestatie van formaat hebben gemaakt.