BiermanHenket@work: Sjoekie de Bijll Nachenius

BiermanHenket@work: Sjoekie de Bijll Nachenius

 

In november 2022 is het voorlopig ontwerp van Museum Prinsenhof in Delft gepresenteerd. Sjoekie de Bijll Nachenius, architect op dit project, werd geïnterviewd door Omroep West over de plannen en de motivatie achter de ontwerpkeuzes. 

Het resultaat is een uitgebreid artikel inclusief een videorondleiding, die een goed beeld geven van het voorlopig ontwerp van  Prinsenhof.

 

2455