BiermanHenket@work: Maurice L'homme, over de gedetailleerde aanpak van een renovatieproject

BiermanHenket@work: Maurice L'homme, over de gedetailleerde aanpak van een renovatieproject

In deze BiermanHenket@work serie zoomen we in op de werkzaamheden van onze collega’s in de diverse projecten. In deze editie Maurice L'homme, architect / BIM coördinator, over de gedetailleerde aanpak van een renovatieproject.

Maurice L’homme, architect, bouwkundig ontwerper en BIM-coördinator, werkt sinds 2020 aan het renovatieplan van de gebouwen A en B van het Tweede Kamercomplex aan het Binnenhof. De gebouwen waar BiermanHenket aan werkt zijn een aaneenschakeling van monumentale zeventiende-eeuwse tot twintigste-eeuwse architectuur. Een belangrijk deel van deze panden is in gebruik als kantoorruimte voor de Tweede Kamer. 

Deze foto is gemaakt in een hoogwerker, op 14 meter hoogte, bij het fronton van het voormalig kantoor van het Comptoir-Generaal van de Staten van Holland (1779). In de uitwerking van de renovatieplannen worden er gevelopnames gedaan om de conditie en eventuele schades en verontreinigingen vast te stellen.


Op basis van de gevelopnames wordt er vervolgens bepaald welke werkzaamheden er verricht gaan worden. Dit wordt onderzocht vanuit technisch, esthetisch en bouwhistorisch oogpunt. Van metselwerk, natuursteen, houtwerk tot aan de dakbedekking en de goten: alles wordt tegen het licht gehouden. Zo kan er op alle onderdelen worden afgewogen of schade en/of vervuiling dient te worden aangepakt. In een gevel kunnen namelijk ook sporen zitten die al jaren geleden zijn ontstaan en zelf hun historische waarde hebben. Denk hierbij aan eerdere verbouwingen of oorlogsschade. 


We gaan in een bestek secuur vastleggen hoe de werkzaamheden aan de monumentale gevels moeten worden uitgevoerd. Deze moet passen bij de originele materialen en verwerking daarvan toen en nu. Door een gedegen opname en aanpakbeschrijving kunnen we ervoor zorgen dat de timpaan in het fronton, met daarop het wapenschild van de Staten van Holland, de komende decennia de voorgevel van het Comptoir-Generaal op een fraaie manier blijft sieren.”

2427
Eerste ontwerp voor de gevel van het Comptoir-Generaal uit 1777. Bron: Beeldbank RCE; inv. Nr. AT-0001/AN 246-1
Meer informatie over dit project? Lees meer over het renovatieontwerp en de andere architectenbureaus die betrokken zijn