BiermanHenket

ondertekent BNA-manifest Wij Gaan Circulair
BiermanHenket

BiermanHenket ondertekent BNA-manifest Wij Gaan Circulair

De essentie van de circulaire economie en specifiek circulaire architectuur is dat bouwproducten niet langer een levenscyclus met een begin en einde hebben. In een circulaire economie bestaat geen afval, zij is gebaseerd op een gesloten kringloop waarbij de inzet van nieuwe grondstoffen wordt vermeden. Producten, componenten en materialen worden opnieuw ingezet met behoud van kwaliteit van structurele eigenschappen; 'gebruik' in plaats van 'verbruik'. De processen die daarvoor nodig zijn mogen niet schadelijk zijn voor de gezondheid en/of het milieu. Het uitgangspunt is dat daarbij gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energie.

Het manifest Wij Gaan Circulair reikt vijf ontwerpprincipes aan die voor ontwerpers een leidraad kunnen zijn in het omschakelen naar een circulair ontwerp- en bouwproces:
1. het startpunt voor circulaire architectuur is een circulair business model;
2. de natuur is is een inspiratiebron en schoolvoorbeeld van circulariteit;
3. een bouwwerk is aanpasbaar en flexibel gedurende zijn leven;
4. een bouwwerk inclusief zijn componenten is eenvoudig te (de)monteren en te construeren;
5. bouwmaterialen zijn kwalitatief hoogwaardig, niet toxisch en eenvoudig herbruikbaar.

Deze ontwerpprincipes vormen het uitgangspunt voor gesprekken met opdrachtgevers, uitvoerende bouw en toeleverende industrie. Want circulair werken doe je samen:
BiermanHenket werkt actief aan zo duurzaam mogelijke nieuwbouw-, renovatie-, restauratie- en interieurprojecten. We ontwikkelen integrale concepten, waarbij gezondheid, energie en een gesloten kringloop centraal staan. We doen onderzoek naar de toepassing van bio-based materialen in renovatieprojecten. We streven naar een optimale samenwerking tussen bouwtechniek en installatietechniek in gebouwen. We doen quickscans naar de verduurzaming van bestaande gebouwen en hebben specifieke expertise in de verduurzaming van monumenten.

Een belangrijk voorbeeldproject is de renovatie van voetbalclub svBLC in 's-Hertogenbosch dat als circulair project het meest duurzame clubgebouw van de regio moet worden. Maar ook eerdere projecten als de renovatie van 148 woningen aan het Slingelandtplein in Zwolle (label A), de transformatie van De Holland naar Onderwijsmuseum in Dordrecht (meest duurzame museum van Nederland), duurzaam zorgvastgoed Vossenberg Kaatsheuvel, de transformatie van rijks monumentaal klooster Mariënburg naar Jheronimus Academy for Data Science (BREEAM Very Good) en de renovatie van Citroëngebouw Zuid in Amsterdam (BREEAM Very Good) zijn projecten waarin circulair bouwen een belangrijke rol speelt.

Download het volledige manifest Wij Gaan Circulair hier.

 

666
Transformatie De Holland naar Onderwijsmuseum, Dordrecht
976
Renovatie 148 woningen Van Slingelandtplein, Zwolle
135
Klooster Mariënburg naar Jheronimus Academy for Data Science, 's Hertogenbosch
977
Renovatie Citroëngebouw Zuid, Amsterdam