Jorg de Bie, architect/projectleider over detail en directievoering

Jorg de Bie, architect/projectleider over detail en directievoering

BiermanHenket besteedt veel aandacht aan techniek en detail. Dat maakt het werken in dit bureau zo interessant: je denkt een ontwerp integraal en tot op het kleinste detail uit. Je zoekt daarbij naar slimme manieren om nieuwe technieken en duurzame materialen in het ontwerp mee te nemen. We werken met goede adviseurs en ervaren aannemers. We weten hoe er in de loop van de eeuwen op verschillende manieren gebouwd werd. In restauratieprojecten is die kennis van techniek, detail en materiaal heel belangrijk. Vanaf het begin tot het einde van een ontwerpproces wordt een zorgvuldig evenwicht tussen gebouw, techniek en gebruik nagestreefd. Met respect voor het monument ontstaat zo een duurzaam, toekomstbestendig gebouw.  

Een van die projecten is de transformatie van het rijksmonumentale postkantoor in Venlo naar een museum voor moderne kunst én een broedplaats voor ontmoeting en kennisdeling: Museum van Bommel van Dam.

Aan de museale ruimtes werden hoge eisen gesteld. De tracees voor de  klimaat-, licht- en beveiligingsinstallaties zijn zorgvuldig uitgezet passend bij het ritme van de monumentale betonconstructie. De gevels zijn geïsoleerd, nieuwe kozijnen zijn geplaatst met dubbel glas maar zo veel mogelijk naar de oorspronkelijke detaillering. Een dergelijke werkwijze vergt een zorgvuldige bouwvoorbereiding en intensief overleg op de bouwplaats 

In het dak komt een verbijzondering: een kunstvenster. Een extra groot raam met uitzicht naar de stad maar ook vanuit het voorplein zicht in het museum. Dit markante kunstvenster heeft een afwijkende vorm ten opzichte van de symmetrische orthogonale structuur van de bestaande constructie. “Voor de gevelafwerking hebben we gezocht naar een duurzaam materiaal, geprefabriceerd en demontabel. We hebben aluminium ‘enveloppen’ ontwikkeld die overlappend mechanisch bevestigd worden op een waterdichte buitenschil. Het zoeken naar de juiste maat voor de ‘envelop’ zodat deze de vorm mooi volgt, en bijvoorbeeld het zoeken naar de juiste aansluiting op de bestaande dakpannen is een uitdaging. Door middel van een proefopstelling en overleg met de mensen op de werkvloer zoeken naar de beste oplossing is erg leuk om te doen.” 

2331
2330
2329
De realisatie van het kunstvenster