Wiebe de Leijer

Wiebe de Leijer

Architect

ir. Wiebe de Leijer is als stagiair en werkstudent begonnen bij BiermanHenket. Na zijn afstuderen in 2014, bij de master Architecture, Building and Planning aan de TU Eindhoven , is hij als architect werkzaam voor het bureau.

Volg Wiebe de Leijer op

Wiebe is met name geïnteresseerd in herbestemmings- en renovatieopgaven in alle fases van het project, van idee tot uitvoering. Zorgvuldig omgaan met de historische gelaagdheid van een gebouw is daarbij een belangrijk uitgangspunt. In projecten als Tweede Kamer gebouw Den Haag en WTC Rotterdam zet hij deze specialisatie in architectuurgeschiedenis in alle fase van het proces in.