Wiebe de Leijer

Wiebe de Leijer

Architect

ir. Wiebe de Leijer studeerde in 2014 af bij de master Architecture, Building and Planning aan de TU Eindhoven. Eerder was hij als stagiair en werkstudent werkzaam voor het bureau, sinds 2014 als architect. Wiebe is met name geïnteresseerd in herbestemmings- en renovatieopgaven in alle fases van het project, van idee tot uitvoering. Zorgvuldig omgaan met de historische gelaagdheid van een gebouw is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Volg Wiebe de Leijer op