Museum Het Rembrandthuis

Amsterdam
Museum Het Rembrandthuis
  • Cultuur
  • Publiek
  • Interieur
  • Restauratie
  • Verduurzaming

Museum Het Rembrandthuis in Amsterdam wordt gerenoveerd en uitgebreid. De museale ruimtes worden verbeterd, plaatselijk uitgebreid en opnieuw ingericht. De publieksfaciliteiten worden verbeterd en uitgebreid. Het Rembrandthuis wordt gerenoveerd tot een duurzaam en toekomstbestendig museum, waarbij behoud van de monumentale kwaliteiten van het zeventiende-eeuwse woonhuis van Rembrandt uitgangspunt is.

Het museum kent jaarlijks stijgende bezoekersaantallen: van 140.000 bezoekers na de laatste verbouwing in 1998 naar 300.000 in de nabije toekomst. Een open en uitnodigend state-of-the-art museum is dan ook gewenst, met meer en hoogwaardiger publieks- en museale ruimtes. Daarnaast wordt de toegankelijkheid verbeterd.

De moderne vleugel van het museum wordt open en welkom gemaakt. De entree en hal met garderobe wordt verbeterd. Het pand aan de rechterzijde van het Rembrandthuis wordt bij het museum getrokken zodat hier de kantoren kunnen worden ondergebracht. In het Rembrandthuis zelf en in de moderne vleugel kan er zo meer ruimte worden gemaakt worden voor publieksruimte.

  • Ontwerp: 2018-2020
  • Opdrachtgever: Museum Het Rembrandthuis
  • Locatie: Amsterdam
5
Impressie voorgevel

De museale route wordt opnieuw vormgeven. Extra museale ruimte wordt aan de route toegevoegd. De museale presentatie wordt vernieuwd. Ten behoeve van educatie en evenementen zijn nieuwe ruimten opgenomen in het plan. Het gehele gebouwencomplex wordt verduurzaamd. Dit wordt gedaan middels het isoleren van de gebouwschil en het inpassen van geheel nieuwe duurzame installaties.

Vergelijkbare projecten

Meer weten over dit project? Wij vertellen het u graag